Sestry v Litomyšli se učily, jak pomoci pacientům přestat kouřit

Sestry v Litomyšli se učily, jak pomoci pacientům přestat kouřit
20. března 2023
Závislost na tabáku je příčinou každého šestého úmrtí v České republice a souvisí s nemocemi celého těla. Léčba závislosti na tabáku by tak měla být samozřejmou součástí léčebně preventivní péče, které se pacientovi dostává při pobytu v nemocnici. Právě to bylo hlavním tématem vzdělávací akce pro zdravotníky Litomyšlské nemocnice.

Ta nesla název „Užívání tabáku – nikotinu: Co může udělat sestra?“. Jedním z úkolů zdravotníků by totiž mělo být zajistit podporu a dostupnost léčby pro kuřáky, kteří chtějí přestat. „Začlenit léčbu závislosti na tabáku do zdravotních systémů doporučuje i Rámcová úmluva o kontrole tabáku Světové zdravotnické organizace. Přesto podpora a léčba závislosti na tabáku není ještě samozřejmou součástí všech evropských zdravotnických systémů, a to ani v ČR. Proto je toto téma pro nás aktuální a jako zdravotnické zařízení vnímáme svou významnou roli v prevenci a péči o pacienty a zdravotníky kuřáky,“ uvedla náměstkyně ošetřovatelské péče Litomyšlské nemocnice Marketa Nemšovská.

Jednoduchost a rozhodnost

Vzdělávací akci vedla předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku a vedoucí Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky VFN Eva Králíková a sestry Vladislava Felbrová a Stanislava Kulovaná. Ty se v přednášce zabývaly nezastupitelnou rolí spolupráce mezi lékařem a sestrou při zjišťování kuřácké anamnézy a následnou intervencí, která je velmi jednoduchá, přitom však může pomoci pacientovi v důležitém rozhodnutí přestat kouřit – nejprve se na kouření zeptat, tedy jak dlouho, kolikrát denně a jaké výrobky člověk užívá, poté doporučit přestat, a nakonec nabídnout léčbu formou předání kontaktu na odbornou pomoc. Probíraným tématem bylo i kouření těhotných nebo prezentace dat o závislosti na tabáku u zdravotníků.

Kromě teoretické části bylo součástí přednášky i měření hladiny CO ve vydechovaném vzduchu účastníků nebo nácvik reakcí na kuřáka, který mnohdy hledá složité argumenty a problémy v rámci procesu odvykání a léčby. Hlavním cílem však bylo odnést si poznatek, že krátkou intervenci by měl provést každý zdravotník při každém kontaktu s pacientem a že důležitá je jednoduchost a rozhodnost, s jakou zdravotník pacientovi doporučení předá.