Rozhovor s ředitelem Chrudimské nemocnice MUDr. Vladimírem Kučerou

Rozhovor s ředitelem Chrudimské nemocnice MUDr. Vladimírem Kučerou
9. dubna 2015
S provozem Chrudimské nemocnice jsem byl v těsném kontaktu, říká nový ředitel

Prostředí Chrudimské nemocnice mu není nikterak neznámé. MUDr. Vladimír Kučera minulých pět let pracoval ve stejném areálu, kde řídil soukromou společnost Dimed. Nyní má svou kancelář jen o pár metrů dál. K 1. dubnu nastoupil do pozice ředitele Chrudimské nemocnice.

S provozem nemocnice jsem byl v těsném kontaktu. Znám mnoho jejích potřeb a procesů. To je pro mě velká výhoda,“ říká nový ředitel Kučera.

Jaké jsou vaše nejbližší plány po nástupu do funkce?

V krátké době po svém nástupu plánuji se sejít s každým z primářů nemocnice. Chci si vyslechnout jejich potřeby a vydefinovat si krátkodobé i dlouhodobé priority jednotlivých oddělení. Jinak v krátkodobém horizontu to bude doladění organizační struktury vedení Chrudimské nemocnice v souladu s novým organizačním řádem spojených zdravotnických zařízení Nemocnice Pardubického kraje, a. s., tak aby lépe reflektoval tuto skutečnost. Aby se eliminovaly některé duplicity a pokryly nastavené požadavky, především na controlling a management kvality.

Do Chrudimské nemocnice nastupujete s velmi dobrou znalostí zdejšího prostředí. Potřebuje toto pracoviště nějaké změny?

Po svém předchůdci přebírám zařízení v podstatě stabilní s dobře nastavenými vnitřními vztahy a procesy. S ohledem na tuto skutečnost nejsou potřeba žádné radikální změny - ať již se jedná o rozsah poskytovaných zdravotnických služeb Chrudimské nemocnice, tak i jejich personálního zabezpečení. Žádné revoluční kroky se nejeví být nezbytné a rozvoj bude spíše postupný cestou evoluce. Jako jednu ze svých priorit v krátkém až střednědobém horizontu mám vybudování nové multioborové JIP pro pacienty oddělení interny a neurologie a také vybudování nového nízkoprahového příjmu.

Jaké obory by měly být „vlajkovou lodí“ Chrudimské nemocnice?

Již mnoho let je vyhlášená chrudimská chirurgie, která je známa svojí erudicí a specializací na miniinvazivní chirurgii (laparoskopie, artroskopie). Toto je třeba i nadále rozvíjet a určitě chci podporovat i trend moderní jednodenní chirurgie. Navíc jsme jako nemocnice získali nově i akreditaci onkochirurgickou. Bylo by vhodné i nadále udržet a rozvíjet tuto operativu. Například nádorů prsu, ale nejen jich. Pochopitelně v naší nemocnici není jen chirurgické oddělení. Budeme i nadále rozvíjet další obory a směry, které již dnes vycházejí z dobrých základů. Ať již se jedná o neinvazivní kardiologii, slibně se rozvíjející endoskopické pracoviště, které nabízí screeningová vyšetření nádoru tlustého střeva, nebo chronickou resuscitační péči, jež je unikátní v našem kraji. A pochopitelně i další.

Považujete za výhodu, že do pozice ředitele Chrudimské nemocnice nastupujete se zkušeností ze soukromé společnosti, která navíc sídlí ve stejném areálu?

Hlavní devizou je určitě těsný kontakt s provozem Chrudimské nemocnice a znalost mnohých procesů i potřeb. Moje pětiletá praxe z nestátního zařízení mi umožnila nahlédnout na mnoho aspektů zdravotní péče jinou optikou a doufám, že z této zkušenosti budu mít možnost využít i ve své současné pozici.

Další aktuality