Psychiatrické péči v Pardubickém kraji svítá na lepší časy, bude se rozvíjet

Psychiatrické péči v Pardubickém kraji svítá na lepší časy, bude se rozvíjet
15. září 2015
Rada Pardubického kraje na svém zasedání schválila Koncepci rozvoje psychiatrické péče v Pardubickém kraji na příštích pět let.

Koncepce analyzuje současný stav a navrhuje, jak navázat na celostátní reformu psychiatrie a využít při tom evropské fondy v novém programovacím období. Celá síť psychiatrické péče by se měla rozšířit a více přizpůsobit potřebám pacientům. „Psychiatrická péče byla donedávna nejen v našem kraji, ale celostátně podceňována. Tuto situaci by v regionu měla změnit nová koncepce, kterou zpracoval zástupce primáře psychiatrického oddělení Pardubické nemocnice a ředitel spolku Péče o duševní zdraví Petr Hejzlar,“ říká 1. náměstek hejtmana Roman Línek, který má v krajské radě na starosti zdravotnictví.

Pardubický kraj už některé kroky učinil. Byl iniciátorem a investorem dostavby a modernizace psychiatrického oddělení ve Svitavské nemocnici a podmínky pro poskytování psychiatrické péče se nyní vylepšují také v Albertinu Žamberk. „Zatím máme v kraji ale nedostatečnou síť psychiatrických ambulancí, které jsou často přetížené. Ani počet lůžek v tomto oboru neodpovídá potřebám, stejně jako malá kapacita terénních služeb a špatné propojení jednotlivých složek péče,“ uvádí v materiálu Petr Hejzlar.

Koncepce počítá s navýšením počtu akutních lůžek a zlepšení standardu poskytované péče jako po technické, tak po personální stránce. „Rádi bychom, aby například dětští pacienti mohli být hospitalizování v Pardubickém kraji. Dosud byli odesíláni do Kroměříže a dalších léčeben v jiných krajích, pro rodiče je složité za nimi dojíždět,“ vysvětluje jeden z příkladů Roman Línek a pokračuje: „Důležitá bude pro nás také výstavba nového pavilonu psychiatrie v Pardubické nemocnici. Ten současný je už nyní naprosto nedostačující, ale zatím se nemá kam přesunout a nelze zde rozvíjet ani další způsoby péče.“

Jedním z klíčových problémů v psychiatrii je v současné době nedostatek odborníků - psychiatrů, psychologů, psychiatrických sester a sociálních pracovníků. Pardubický kraj chce podpořit nábor a vzdělávání odborného personálu, protože právě to bude vedle potřebných financí zcela klíčové pro úspěch reformy. Mohou v tom pomoci i evropské fondy,  například v Integrovaném regionálním operačním programu je psychiatrická péče vyhlášena jako jeden ze tří podporovaných zdravotnických oborů.

Spolek Péče o duševní zdraví usiluje už řadu let o vznik Centra pro duševní zdraví. To by se mělo věnovat nejen zdravotním, ale i sociálním dopadům onemocnění.

Oddělení komunikace a vnějších vztahů kanceláře hejtmana Pk

Další aktuality

Před lékárnu Pardubické nemocnice se vrací 17 parkovacích míst

30. září 2022

S úpravou náměstíčka před nemocniční lékárnou se opět o něco navýšil počet parkovacích míst v nemocnici. Zároveň se do tohoto prostoru vrací doprava, a to od soboty 1. října. Stavební práce, které přístup na náměstíčko omezily, jsou hotové, a tak bude znovu možné využívat i hlavní vjezd do nemocnice z ulice Kyjevská. Vjezdový režim bude stejný jako před omezením.