Psychiatrické péči v Pardubickém kraji svítá na lepší časy, bude se rozvíjet

Psychiatrické péči v Pardubickém kraji svítá na lepší časy, bude se rozvíjet
15. září 2015
Rada Pardubického kraje na svém zasedání schválila Koncepci rozvoje psychiatrické péče v Pardubickém kraji na příštích pět let.

Koncepce analyzuje současný stav a navrhuje, jak navázat na celostátní reformu psychiatrie a využít při tom evropské fondy v novém programovacím období. Celá síť psychiatrické péče by se měla rozšířit a více přizpůsobit potřebám pacientům. „Psychiatrická péče byla donedávna nejen v našem kraji, ale celostátně podceňována. Tuto situaci by v regionu měla změnit nová koncepce, kterou zpracoval zástupce primáře psychiatrického oddělení Pardubické nemocnice a ředitel spolku Péče o duševní zdraví Petr Hejzlar,“ říká 1. náměstek hejtmana Roman Línek, který má v krajské radě na starosti zdravotnictví.

Pardubický kraj už některé kroky učinil. Byl iniciátorem a investorem dostavby a modernizace psychiatrického oddělení ve Svitavské nemocnici a podmínky pro poskytování psychiatrické péče se nyní vylepšují také v Albertinu Žamberk. „Zatím máme v kraji ale nedostatečnou síť psychiatrických ambulancí, které jsou často přetížené. Ani počet lůžek v tomto oboru neodpovídá potřebám, stejně jako malá kapacita terénních služeb a špatné propojení jednotlivých složek péče,“ uvádí v materiálu Petr Hejzlar.

Koncepce počítá s navýšením počtu akutních lůžek a zlepšení standardu poskytované péče jako po technické, tak po personální stránce. „Rádi bychom, aby například dětští pacienti mohli být hospitalizování v Pardubickém kraji. Dosud byli odesíláni do Kroměříže a dalších léčeben v jiných krajích, pro rodiče je složité za nimi dojíždět,“ vysvětluje jeden z příkladů Roman Línek a pokračuje: „Důležitá bude pro nás také výstavba nového pavilonu psychiatrie v Pardubické nemocnici. Ten současný je už nyní naprosto nedostačující, ale zatím se nemá kam přesunout a nelze zde rozvíjet ani další způsoby péče.“

Jedním z klíčových problémů v psychiatrii je v současné době nedostatek odborníků - psychiatrů, psychologů, psychiatrických sester a sociálních pracovníků. Pardubický kraj chce podpořit nábor a vzdělávání odborného personálu, protože právě to bude vedle potřebných financí zcela klíčové pro úspěch reformy. Mohou v tom pomoci i evropské fondy,  například v Integrovaném regionálním operačním programu je psychiatrická péče vyhlášena jako jeden ze tří podporovaných zdravotnických oborů.

Spolek Péče o duševní zdraví usiluje už řadu let o vznik Centra pro duševní zdraví. To by se mělo věnovat nejen zdravotním, ale i sociálním dopadům onemocnění.

Oddělení komunikace a vnějších vztahů kanceláře hejtmana Pk

Další aktuality

Pardubická nemocnice otevírá nový pavilon urgentního příjmu a chirurgických oborů

1. března 2024

Špičkové technologické vybavení, moderní prostředí a velký skok v kvalitě poskytované péče nejen pro krajské město, ale pro celý region. Necelé tři roky po podpisu smlouvy se v Pardubické nemocnici slavnostně otevřel nový pavilon urgentního příjmu a chirurgických oborů. Osmipodlažní budova s heliportem na střeše se stala dominantou nejen areálu Pardubického nemocnice.

Chirurgický robot je technika světové úrovně, říká přednosta Lukáš Sákra.

26. února 2024

„Pardubické nemocnici to přináší tu nejmodernější medicínu, která v současné době na světe je,“ říká o novém chirurgickém robotovi da Vinci Xi přednosta Chirurgické kliniky Pardubické nemocnice Lukáš Sákra. Supermoderním robotickým systémem je vybavený jeden z jedenácti operačních sálů nového pavilonu urgentního příjmu a chirurgických oborů. Robotická chirurgie je v Nemocnici Pardubického kraje naprostou novinkou, a i zkušení chirurgové se s ní musí několik měsíců učit pracovat. Technologie byla původně vyvinutá mimo jiné i pro vesmírné lety, říká v rozhovoru přednosta Lukáš Sákra.