Přístup k oddělení radiodiagnostiky se kvůli stavbě dočasně změní

Přístup k oddělení radiodiagnostiky se kvůli stavbě dočasně změní
10. května 2023
V souvislosti s výstavbou vjezdu do suterénních prostor nově budovaného pavilonu v Pardubické nemocnici se zvětší plocha zabraná stavbou. Omezení budou nově zasahovat i další přilehlé komunikace a v areálu nemocnice se změní i přístup k oddělení radiodiagnostiky. Změny budou platit od 15. května do konce listopadu. Pacienty, návštěvníky i všechny další příchozí do nemocnice prosíme o zvýšenou opatrnost, ohleduplnost a respektování dopravního značení.

Oddělení radiodiagnostiky – budova 14 (rentgen, CT, magnetická rezonance, PET-CT…)

  • stávající chodník před vstupem bude uzavřen stavbou
  • pracoviště bude nově přístupné po chodníčku z parkoviště před vedlejším oddělením kardiologie (budova č. 4)
  • pro sanitní vozy budou na parkovišti u oddělení kardiologie vyhrazena 2 parkovací místa a další 3 pro ostatní vozidla

 

Spojovací komunikace mezi budovami 14 (radiodiagnostika) a 7 (dětské oddělení)

  • do listopadu 2023 zabrána stavbou

 

Komunikace podél budov 14 (radiodiagnostika) a 4 (kardiologie)

  • dočasně označena jako slepá ulice s obousměrným provozem