Předsedou Lékařské rady se stal Jiří Řezníček

Předsedou Lékařské rady se stal Jiří Řezníček
22. června 2015
Lékařská rada, nově ustanovený poradní orgán představenstva Nemocnice Pardubického kraje, a. s., má svého předsedu. Na prvním zasedání jím byl zvolen MUDr. Jiří Řezníček, ředitel Orlickoústecké nemocnice a primář tamního hematologicko-transfuzního oddělení.

Lékařská rada, která je novým odborným poradním orgánem představenstva Nemocnice Pardubického kraje, se sešla na svém prvním jednání. Na svém úvodním setkání, jehož se zúčastnil i první náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, si zvolila svého předsedu. Stal se jím ředitel Orlickoústecké nemocnice a primář tamního hematologicko-transfuzního oddělení Jiří Řezníček.

Lékařská rada je složena z devíti významných odborníků v medicínských oborech. Je jmenována na dvouleté období a její činnost se řídí Statutem a Jednacím řádem Lékařské rady. Tvoří poradní orgán představenstva pro oblast strategie a struktury zdravotní péče, pro oblast přístrojových investic a dlouhodobého a udržitelného rozvoje jednotlivých oborů v Nemocnici Pardubického kraje. Lékařská rada rovněž doporučí jmenování garantů oborů, které navrhli lékaři Nemocnice Pardubického kraje.  

Složení Lékařské rady

Předseda MUDr. Jiří Řezníček Ředitel Orlickoústecké nemocnice - Nemocnice Pardubického kraje, a.s.  

Členové Lékařské rady

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., Ph.D., FESC, MBA přednosta 1. interní kardiologické kliniky Fakultní nemocnice a Univerzity Palackého v Olomouci, předseda České kardiologické společnosti Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. Místopředseda Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny PČR, bývalý ministr zdravotnictví Prof. MUDr. Vladimír Černý Přednosta Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Krajská zdravotní a.s. – Masarykova nemocnice o.z. Doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D. Přednosta chirurgické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze Doc. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D. Zástupce přednosty Kardiocentra a Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM Doc. MUDr. Jiří Šiller, Ph.D. Přednosta Chirurgické kliniky Pardubické nemocnice - Nemocnice Pardubického kraje, a. s a FZS Univerzity Pardubice MUDr. Leoš Ungermann, Ph.D. Primář oddělení RDG Pardubické nemocnice - Nemocnice Pardubického kraje, a. s. a FZS Univerzity Pardubice MUDr. Petr Vyhnálek, Ph.D. Primář interního oddělení Pardubické nemocnice - Nemocnice Pardubického kraje, a. s.

Další aktuality

Prosincový provoz v Nemocnici Pardubického kraje – omezení zatím platí

30. listopadu 2023

Navzdory v médiích deklarované názorové shodě mezi premiérem a lékaři v Nemocnici Pardubického kraje zatím omezení v provozu trvají, a to do doby, než dojde k uzavření dohody na celostátní i regionální úrovni. Všem pacientům se za komplikace způsobené turbulentním vývojem situace omlouváme a prosíme je v následujících dnech o trpělivost a pochopení. Konkrétní informace budeme průběžně aktualizovat na webových stránkách jednotlivých nemocnic i prostřednictvím dalších oficiálních komunikačních kanálů.