Předběžná pozvánka na odbornou konferenci pro NLZP "Ošetřovatelství napříč obory"

Předběžná pozvánka na odbornou konferenci pro NLZP "Ošetřovatelství napříč obory"
29. července 2015
Chrudimská nemocnice ve spolupráci s městem Chrudim pořádá odbornou konferenci „Ošetřovatelství napříč obory“. Bude se konat 6. října 2015.

Tématické okruhy: Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta Nutriční péče a intervence nutričních terapeutů, Kinesiotaping z pohledu fyzioterapeuta, Využití moderních možností lymfoterapie ve fyzioterapii, Uplatnění české sestry v zahraničí, Laboratoře k nám patří také, Zajištění sociální péče v návaznosti na Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim, Zajištění domácí zdravotní a ošetřovatelské péče, Spolupráce s Univerzitou Pardubice.

Organizační výbor: Mgr. Martina Vacková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, tel.: 469 653 131, vackova@nemcr.cz Bc. Romana Chmelíková, vrchní sestra ARO, tel.: 469 653 044 (342, 344), chmelikova@nemcr.cz Mgr. Gabriela Medunová, vrchní sestra chirurgie, tel.: 469 653 080, medunova@nemcr.cz

Místo konání: Velký sál Muzea Chrudim, Široká 85

Termín konference: 6. 10. 2015 Registrace účastníků: 8,00 - 9,00 hod.

Odborný program: 9,00 - 17,30 hod.

Akce je určena (dle zákova č.96/2004 Sb., v platném znění): všeobecná sestra zdravotní laborant fyzioterapeut zdravotně-sociální pracovník porodní asistentka zdravotnická záchranář nutriční terapeut

Účastnický poplatek (neplatí první autor): 300Kč na účet Ge Money Bank 184713872/0600, variabilní symbol 2333, do poznámky uveďte: CHN seminář, Vaše jméno a příjmení, datum narození ve formátu rr.mm.dd (např. 72 12 06) pri platbě organizací postupujte stejným způsobem (uveďte IČO) 400Kč pri platbě v hotovosti na místě, pokud bude volné místo daňový doklad za uhrazení účasti Vám na požádání vystavíme u registrace

Zrušení účasti: v případě zrušení, prosím, podejte písemnou zprávu (chmelikova@nemcr.cz) při písemném zrušení účasti do 31. 8. 2015 Vám bude poplatek vrácen v plné výši.

Zajištění přednášek: Pc a dataprojektor pro prezentace v programech MS Office PowerPoint, Word, Excel - soubory musí být uloženy jako "Dokument 97 - 2003" (pps, doc, xls), Open Office Impress nebo Libre Office Impress Další informace: Jako potvrzení Vaší účasti obdržíte definitivní program odborné konference.

Další aktuality

Prosincový provoz v Nemocnici Pardubického kraje – omezení zatím platí

30. listopadu 2023

Navzdory v médiích deklarované názorové shodě mezi premiérem a lékaři v Nemocnici Pardubického kraje zatím omezení v provozu trvají, a to do doby, než dojde k uzavření dohody na celostátní i regionální úrovni. Všem pacientům se za komplikace způsobené turbulentním vývojem situace omlouváme a prosíme je v následujících dnech o trpělivost a pochopení. Konkrétní informace budeme průběžně aktualizovat na webových stránkách jednotlivých nemocnic i prostřednictvím dalších oficiálních komunikačních kanálů.