Podařilo se. Pardubický kraj má statut centra vysoce specializované onkologické péče

Podařilo se. Pardubický kraj má statut centra vysoce specializované onkologické péče
7. ledna 2015
Po mnohaletém úsilí se Pardubický kraj zařadil do sítě špičkových onkologických center. Oficiálně mezi ně již patří Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje, které tvoří dva spolupracující subjekty Nemocnice Pardubického kraje, a. s., a Multiscan, s.r.o. Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR mu byl udělen statut centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé do konce roku 2019.

„Pro Pardubický kraj to je vynikající zpráva, která znamená návrat onkologické péče na nejvyšší odbornou úroveň a také předpoklad k dalšímu možnému čerpání evropských prostředků," uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a pokračoval: „Musím říci, že onkologie v Pardubicích má velmi dobrou pověst a věřím, že díky tomuto kroku se bude ještě zlepšovat." První náměstek hejtmana Roman Línek, který má na starosti zdravotnictví, k tomu dodal: „V Pardubicích poskytujeme komplexní onkologickou péči velké spádové oblasti, ve které žije přibližně 700 tisíc obyvatel, a to jak z Pardubického, tak i Středočeského kraje. Tímto krokem se nám tu otvírají další možnosti, jak držet krok s nejnovějšími poznatky v této oblasti medicíny a poskytovat nejmodernější způsoby léčby."

Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje se dlouhodobě snažilo zařadit mezi centra vysoce specializované onkologické péče. Uspělo až na sklonku loňského roku. Na výzvu Ministerstva zdravotnictví ČR byla 1. září 2014 podána přihláška, v níž bylo dokladováno splnění veškerých personálních, materiálně technických a organizačních podmínek pro zařazení do sítě komplexních onkologických center. Ministerstvo zdravotnictví ČR následně dospělo k závěru, že pardubické centrum splnilo všechny náležitosti a rozhodlo o udělení statutu centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé.

„Je to velký úspěch, o který jsme usilovali řadu let. Beru ho jako další potvrzení komplexní zdravotní péče, kterou naše nemocnice poskytuje, v této oblasti v úzké spolupráci s Onkologickým a radiologickým centrem Multiscan Pardubice. Onkologicky nemocných neustále přibývá. Nyní mají záruku, že je u nás poskytována kvalitní zdravotní péče a že bude i dál rozvíjena," pronesl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

„Z našeho pohledu je důležité zachování statutu našeho Onkologického a radiologického centra Multiscan již bez charakteristiky spolupracujícího subjektu s Fakultní nemocnicí Hradec Králové a oficiální uznání spolupráce s Pardubickou nemocnicí ze strany státu. Ale nejdůležitější je získání statutu centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé na dalších pět let pro Pardubický kraj!" dodal Jan Calta, ředitel společnosti Multiscan. Komplexní onkologická péče v Pardubickém kraji je zajištěna dvěma spolupracujícími subjekty – Pardubickou nemocnicí a Onkologickým a radiologickým centrem Multiscan Pardubice. „Dosavadní existence tohoto onkologického centra je příkladem úspěšné kooperace více subjektů," pronesl generální ředitel Gottvald.

Pardubická nemocnice zajišťuje lůžkovou onkologickou péči v rámci oddělení klinické a radiační onkologie a zároveň komplexní onkochirurgickou péči, na níž se podílejí multioborové týmy složené z lékařů a zdravotníků nemocnice i Onkologického a radiologického centra Multiscan Pardubice. Multiscan, který byl dosud spolupracujícím pracovištěm Komplexního onkologického centra Fakultní nemocnice Hradec Králové, zajišťuje radioterapii a ambulantní část klinické onkologie. V Pardubicích má osm ambulancí, které poskytují aplikaci cytostatické, hormonální a biologické léčby, konziliární služby a dispenzarizaci pacientů. V Pardubickém kraji provádí tyto činnosti prostřednictvím detašovaných ambulancí klinické onkologie v Chrudimské, Orlickoústecké a Svitavské nemocnici. „Je to velmi propracovaný systém. Je tak zajištěna dostupnost specializované a inovativní léčby všem onkologicky nemocným Pardubického kraje, ale i přilehlých oblastí," uvedl generální ředitel Gottvald.

Mgr. Dušan Korel  

Další aktuality