Pirell s. r. o. podpořil Nadační fond S námi je tu lépe! Orlickoústecké nemocnice

Pirell s. r. o. podpořil Nadační fond S námi je tu lépe! Orlickoústecké nemocnice
29. dubna 2016
Společnost Pirell s. r. o. podpořila opakovaně projekt Nadačního fondu S námi je tu lépe! „Jícnová echokardiografie pro pacienty s onemocněním srdce“.

Možnost provádět vyšetření pomocí jícnové echokardiografie v nemocnici, zabezpečí dostupnost této metody pro větší okruh nemocných a odpadne složité cestování s doprovodem do jiných zdravotnických zařízení. Zavedením této, dnes již standardní metody v kardiologii do Orlickoústecké nemocnice, zvýšíme o další krůček úroveň ošetřování pacientů v tomto regionu. 

V programu akce následovalo oficiální představení nových webových stránek Nadačního fondu S námi je tu lépe! www.snamijetulepe.cz, předsedou Správní rady nadačního fondu a současně jejich autorem, Ing. Kvidem Štěpánkem. Poté již spolumajitel a jednatel českotřebovské společnosti Pirell s. r. o. Ing. Ladislav Pirkl seznámil přítomné se jmenovanou společností a jejím zaměřením.

Společnost vznikla v roce 1993 oddělením části provozu Traťové distance Česká Třebová a zaměřila se na železniční dopravní stavby. Hlavní specializací je regenerace výhybek, výhybkových součástí, svařování vysokouhlíkatých materiálů a svařování kolejnic. Oficiální část programu byla zakončena předáním šeku v hodnotě 100.000 Kč. Ten předal Jaroslav Voltner, jednatel společnosti Pirell s. r. o., do rukou MUDr. Jiřího Řezníčka, ředitele Orlickoústecké nemocnice a člena Správní rady nadačního fondu.