Pět nemocnic v kraji začíná společnou cestu

Pět nemocnic v kraji začíná společnou cestu
31. prosince 2014
Se začátkem roku 2015 se na mapě poskytovatelů zdravotní péče objeví nový subjekt. Sloučením pěti nemocnic akutní lůžkové péče vzniká nástupnická organizace Nemocnice Pardubického kraje, a. s., která bude k 31. prosinci 2014 zapsána v obchodním rejstříku. Nová společnost s ročním obratem více než 3,5 miliardy korun a se zhruba 4500 zaměstnanci se bude svou velikostí řadit mezi desítku největších nemocnic v zemi.

„Slibujeme si od toho jednak lepší hospodaření, dále kvalitnější péči pro pacienty a také větší možnosti uplatnění a profesního růstu pro zaměstnance," konstatoval 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, který má v krajské radě na starosti zdravotnictví. „V neposlední řadě tu principem solidarity, kdy jsou zdravotnické vyhlášky nepříznivé pro malé nemocnice, zajišťujeme rozmístění akutní zdravotní péče po celém našem kraji," dodal Línek.

„Stáváme se jedním z nejvýznamnějších subjektů a partnerů při ošetřování nemocných. Nová společnost bude mít velký potenciál ve sféře poskytované kvalitní zdravotní péče, ale také v oblasti společných nákupů léků, zdravotnického materiálu a techniky. Věřím, že tento potenciál plně využijeme," prohlásil Tomáš Gottvald, předseda představenstva a zároveň generální ředitel společnosti Nemocnice Pardubického kraje.

Vznikem nové společnosti vrcholí dlouhodobý proces naplánovaný na základě Scénáře efektivní transformace akutní lůžkové nemocniční péče v Pardubickém kraji, který schválili krajští zastupitelé. K 31. prosinci 2014 z důvodu fúze sloučením s Pardubickou krajskou nemocnicí, a. s., budou z obchodního rejstříku vymazány Chrudimská nemocnice, a. s., Litomyšlská nemocnice, a. s., Orlickoústecká nemocnice, a. s., a Svitavská nemocnice, a. s., a veškeré závazky, jmění, práva a povinnosti přecházejí na nástupnickou společnost Nemocnice Pardubického kraje, a. s.

V jejím čele bude stát tříčlenné představenstvo, jehož předsedou a generálním ředitelem bude Tomáš Gottvald, jenž dosud vedl Pardubickou krajskou nemocnici. Jeho dvěma náměstky budou Vladimír Ninger pro zdravotní péči a Petr Rudzan pro řízení a provoz nemocnice. Kromě představenstva se zúží i dozorčí rada, která bude šestičlenná. Do vrcholného managementu bude patřit i pět ředitelů jednotlivých nemocnic a sedm ředitelů odborných úseků.„

Dojde k výrazně efektivnějšímu a jednoduššímu řízení, což bude velké pozitivum pro chod společnosti. Další výhodou je fakt, že téměř všichni členové vrcholného managementu vzešli ze stávajících zaměstnanců a podíleli se na procesu sloučení," upozornil generální ředitel Gottvald.

Změnami prochází administrativně-správní oblast, kde již řadu měsíců intenzivně pracují odborné týmy v ekonomice, účetnictví, nákupech a obchodu, IT technologiích a dalších činnostech, které se postupně centralizují. „Snažíme se z každé nemocnice vybrat to nejlepší, aby celek fungoval co nejlépe a s maximální efektivitou, což povede k úsporám," řekl náměstek generálního ředitele Rudzan.

Naopak ve zdravotní části budou změny naprosto minimální. Pacienti budou i nadále chodit do stejné spádové nemocnice a na oddělení, na která jsou zvyklí. Totéž platí rovněž pro stávající personál.

„V novém roce se rozhodně nebudou dělat žádné dramatické změny ve zdravotní oblasti. Erudovaný personál je to hlavní, co nová společnost bude mít. Chceme všechny kvalifikované odborníky udržet," pronesl náměstek generálního ředitele Ninger. „V nové společnosti se ale chceme zaměřit na optimalizaci spektra výkonů s ohledem na jejich efektivitu a přínos pro pacienty," dodal generální ředitel Gottvald.

Další aktuality