Perioperační sestry: Je to krásná, zodpovědná a nestereotypní práce, shodují se

Perioperační sestry: Je to krásná, zodpovědná a nestereotypní práce, shodují se
9. května 2022
Jsou více než pravou rukou operatéra, znají každý operační nástroj, a pokud je při operačním výkonu cokoli potřeba, vždy vědí, kam sáhnout – řeč je o perioperačních sestrách. Vrchní sestra a staniční sestra centrálních operačních sálů Pardubické nemocnice přibližují svou práci, ale i to, jak probíhá v tak zodpovědné práci zaškolování nováčků. A jak vlastně vypadá běžný den perioperační sestry?

Prvním, co každá perioperační sestra ráno v práci udělá je, že se podívá na operační program daného dne. V něm zjistí, kam půjde na sál a co bude mít za funkci, tedy zda bude instrumentářkou, obíhavou nebo sterilizační sestrou,“ vysvětluje vrchní sestra centrálních operačních sálů Pardubické nemocnice Radka Blažejová. „Podle toho, jakou funkci bude sestra u dané operace zastávat, se začne také připravovat,“ doplňuje její slova staniční sestra pardubických centrálních operačních sálů Jana Říhová.

Úkolem instrumentářky je instrumentovat při operačních výkonech, musí však také dohlížet na správnou dezinfekci rukou i oblečení celé operační skupiny, dezinfekci a zarouškování operačního pole. „Instrumentářka také odpovídá za správný počet nástrojů a dalšího materiálu během operace,“ říká staniční sestra Jana Říhová a pokračuje: „Pravou rukou instrumentářky je tzv. obíhající sestra, která připravuje a doplňuje materiál k výkonům a během nich je k ruce operatérům, instrumentářce a celé operační skupině. Na starost má mimo jiné také operační dokumentaci.“ Třetí pozicí, kterou může perioperační sestra zastávat, je tzv. sterilizační sestra. Ta připravuje, dezinfikuje a sterilizuje síta s operačními nástroji, pomáhá s oblékáním nebo například připravuje rouškování pacienta.

Široké spektrum práce bez prostoru pro stereotyp

V rámci týmu perioperačních sestřiček se jednotlivé funkce točí. Jednou je sestra instrumentářka, podruhé obíhající, poté zase sterilizační. Abychom se prostřídaly v jednotlivých činnostech, funkce se u nás mění nejen v průběhu dne, ale mohou se měnit i v rámci jedné operace, pokud je daný výkon náročnější a delší,“ popisuje staniční sestra. Ta také dodává, že spektrum činností, které perioperační sestra zastává, je velmi široké a určitě tak nehrozí stereotyp nebo nuda. Tato zodpovědná práce však přirozeně klade nároky na znalosti: „Je potřeba, aby perioperační sestřička znala anatomii, postupy operačních výkonů, všechny operační nástroje i přístroje, implantáty, šicí materiály, dezinfekce a další.

Vzhledem k šíři spektra operací, které se v Pardubické nemocnici provádějí, se pak na sále každá perioperační sestra může potkat také s celou řadou odborností. „Na našich osmi operačních sálech operují břišní, hrudní, cévní a plastičtí i dětští chirurgové, lékaři z ortopedie, traumatologové, neurochirurgové. Různorodost výkonů je opravdu velká, proto jsme rozdělené do dvou odbornostních týmů,“ vysvětluje Jana Říhová. „Mně osobně je například velmi blízká ortopedie a traumatologie, mnohem více než třeba chirurgie,“ popisuje vlastní preference Radka Blažejová.

Individuální přístup při zaškolování

Ale jak se dá tolik informací a znalostí při tak zodpovědné práci naučit? „Vše se dá zkušenostmi a praxí zvládnout. Navíc, když přijde nová sestra, nikdy není takzvaně hozena do vody. U naší práce to ani není možné, protože je velmi specifická, specializovaná a zodpovědná. Ke všem nováčkům přistupujeme individuálně. Vždy začínají na pozici nástrojové a obíhající sestry a pořád mají za zády svou školitelku. Podle toho, jak se každá sestřička cítí, začíná instrumentovat a postupně pak chodí ke složitějším úkolům a operacím. Nové sestry pak samozřejmě mají veškerou naši podporu v tom, aby si případně dodělaly specializační vzdělání,“ říká staniční sestra Jana Říhová, jejíž cesta začínala původně mimo perioperační péči, na chirurgickém oddělení. I vrchní sestra Radka Blažejová před centrálními operačními sály prošla jinými pozicemi, a to od jednotky intenzivní péče, přes endoskopii, až po chirurgické oddělení. „Vždycky jsem práci perioperačních sester obdivovala – jak se orientovaly a vše ovládaly,“ vzpomíná vrchní sestra a doplňuje: „Je to skutečně krásná práce a vím, že dnes už bych jinou nechtěla dělat.

Práce perioperační sestry podle ní vyžaduje i určitou náturu člověka. „Určitě je potřeba být pohotová a odolná, důležitou vlastností je i vnímavost a umění naslouchat. Hodí se také určitá technická zdatnost, protože u nás máme moderní nástrojové a přístrojové vybavení, se kterým je třeba umět zacházet. Navíc zanedlouho se naše oddělení přestěhuje do nových prostor urgentního příjmu, který nabídne nové možnosti,“ popisuje vrchní sestra. „Důležité ale především je mít tuhle práci rád, všechno ostatní už přijde postupně s praxí a získávanými zkušenostmi,“ uzavírá vrchní sestra.


Zaujala vás práce perioperační sestry? Chtete se stát součástí týmu našich sálových sestřiček? Podrobné informace k pozici, včetně kontaktu naleznete ZDE.

(Při načítání inzerátu prosíme o trpělivost)