Pardubická nemocnice v zateplených budovách šetří energii a září barvami

Pardubická nemocnice v zateplených budovách šetří energii a září barvami
3. srpna 2015
V Pardubické nemocnici byly zakončeny projekty "Realizace úspor energie", během nichž došlo k rekonstrukci a zateplení devíti budov.

Devět budov Pardubické nemocnice září novotou. V uplynulých devíti měsících prošly rekonstrukcí v rámci  projektů „Realizace úspor energie“, jejichž investorem je Pardubický kraj. Starší pavilony získaly zateplené fasády ve slušivém barevném provedení, nová plastová okna a bezbariérové automatické vstupní dveře. Celkové náklady jsou bezmála 43,5 milionu korun. Projekty jsou z více než dvou třetin spolufinancovány Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.

„Když jsem byl v roce 2009 poprvé v Pardubické nemocnici, tak jedinou opravenou budovou bylo ředitelství, což pacienti ani veřejnost neocení. Dnes vidíme, že stav budov je skutečně velmi dobrý a otevíráme další dva projekty rekonstrukcí. Investovali jsme však také do technologií. Jen pro Pardubickou nemocnici přes 100 milionů za poslední dva roky, například do digitálního rentgenu, který je v dnešní době samozřejmostí,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

„Nyní nás čeká období, kdy začneme přemýšlet o vizi a rozvoji. Do roku 2020 bychom rádi zřídili centrální příjem, který je jednou z podmínek zlepšení komfortu pro pacienty a zkvalitnění poskytovaných služeb. Tím, že nepředpokládáme ztrátové hospodaření nemocnice, bude možné finanční prostředky, kterými jsme dorovnávali ztráty, investovat,“ dodal hejtman Netolický.

Nemocnice v Pardubicích je sama o sobě malým městečkem a s novými úpravami se začíná naplňovat i představa 1. náměstka hejtmana zodpovědného za zdravotnictví Romana Línka: „Každé město by mělo mít krásné náměstí nebo náměstíčko, které bude příjemné na pohled, a k tomu jednotlivé ulice s parkovými úpravami. To se se touto viditelnou revolucí ve vzhledu jednotlivých pavilonů stává skutečností a po zbourání stavebně dožilého pavilonu dětské chirurgie bude Pardubická nemocnice působit na pacienty i zaměstnance určitě mnohem přívětivějším dojmem.“  

Projekt zateplování v Pardubické nemocnici (tehdy Pardubické krajské nemocnici) byl zahájen v roce 2011. Nejprve prošla rekonstrukcí budova interního oddělení, kde sídlí i geriatrické centrum a rehabilitace. Zateplen byl rovněž vstupní objekt s hlavní bránou, v němž je mimo jiné lékárna pro veřejnost a prodejna zdravotnických potřeb.

Další projekt „Realizace úspor energie“ v Pardubické nemocnici byl spuštěn v říjnu loňského roku. V jeho rámci došlo k rekonstrukci budovy č. 14, kde se nachází radiodiagnostické oddělení. Opraven byl tzv. trojpavilon (budovy č. 5, 6, 7) postavený již v roce 1942, v němž mají svá pracoviště oční oddělení, oddělení klinické hematologie, ušní, nosní, krční oddělení, psychiatrie a dětské oddělení. Zateplováním prošly i budovy č. 18 a 19 (neurologická klinika a kožní oddělení) a pavilon č. 9 (patologie, soudní lékařství a provozně-technický úsek).

Třetí etapu tvořilo zateplení laboratoří klinické mikrobiologie a klinické biochemie a diagnostiky (budovy č. 26 a 26a). Všechny budovy dostaly nové energeticky úsporné opláštění, novou fasádu a nová okna. Zatepleny byly i střechy, kde byla položena nová střešní krytina. Součástí zateplení pláště byla rovněž výměna vstupních dveří. Nyní jsou již většinou automatické. U obou laboratorních pracovišť došlo i ke statickému zabezpečení a podchycení základů budovy.  

„Realizace projektů zateplení přinese podstatné snížení energetické náročnosti budov z hlediska vytápění a tím pádem snižování provozních nákladů, což se ukázalo již po dokončení prvního projektu v roce 2011. Dojde i ke zvýšení tepelně uživatelského komfortu. To zajisté ocení pacienti i personál,“ řekl Tomáš Gottvald, generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje.

Kromě „silnějších“ kabátů v podobě energeticky úsporných opláštění dostaly pavilony rovněž barevné fasádní omítky. Na zrekonstruované budovy a u jejich vstupů byly umístěny zbrusu nové tabule s označením oddělení a pracovišť. „Kromě důležitých provozních úspor projekt zateplení zlepší i estetický dojem z celého areálu naší nemocnice. Dosud jsme kolem sebe měli budovy s vesměs šedivými zdmi a leckde i s opadanou omítkou. Nyní jsou zrekonstruované a září barvami, což bude jistě působit velmi pozitivně. Věřím, že nemocní i jejich blízcí ocení rovněž nový a velmi přehledný orientační systém na budovách,“ řekla Ivana Urešová, ředitelka Pardubické nemocnice.

„Stavební práce probíhaly za nepřerušeného chodu jednotlivých oddělení, pouze s dílčími omezeními. Proto pacientům, návštěvníkům, ale i personálu patří naše poděkování za vstřícnost a trpělivost,“ dodal generální ředitel Gottvald.  

Realizace úspor energie - areál Pardubické nemocnice v číslech  

II. projekt III. projekt Plocha zateplení konstrukce v m2 16 747 2 677 Snížení spotřeby energií v GJ/rok 4179 412 Snížení emisí v tunách CO2/rok 457 18 Smluvní cena vč. DPH v Kč 36 289 134 7 217 810 Uznatelné náklady v Kč 29 683 042 4 098 680 Dotace v Kč 26 714 737 3 688 812

Dušan Korel  

Další aktuality

Prosincový provoz v Nemocnici Pardubického kraje – omezení zatím platí

30. listopadu 2023

Navzdory v médiích deklarované názorové shodě mezi premiérem a lékaři v Nemocnici Pardubického kraje zatím omezení v provozu trvají, a to do doby, než dojde k uzavření dohody na celostátní i regionální úrovni. Všem pacientům se za komplikace způsobené turbulentním vývojem situace omlouváme a prosíme je v následujících dnech o trpělivost a pochopení. Konkrétní informace budeme průběžně aktualizovat na webových stránkách jednotlivých nemocnic i prostřednictvím dalších oficiálních komunikačních kanálů.