Pardubická nemocnice na dalších 5 let obhájila statut iktového centra

Pardubická nemocnice na dalších 5 let obhájila statut iktového centra
21. července 2015
Pardubická nemocnice obhájila statut centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem, který ji udělilo Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

Znovuzískaný statut iktového centra, jež se stará o nemocné s akutní cévní mozkovou příhodou z poloviny Pardubického kraje, má platnost do konce roku 2020. „Statut byl udělen bez výhrad. 

Pardubická nemocnice tedy pokračuje v trendu plnění standardů superspecializované péče o pacienty s iktem jak po obsahové, tak i po formální stránce,“ řekl Tomáš Gottvald, generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje. „Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky potvrzuje kvalitní práci naší Neurologické kliniky a dalších spolupracujících oddělení,“ dodala Ivana Urešová, ředitelka Pardubické nemocnice.

Pardubická nemocnice (tehdy Pardubická krajská nemocnice) byla do sítě iktových center zařazena v roce 2010 na základě splnění podmínek stanovených Věstníkem Ministerstva zdravotnictví ČR. Iktové centrum je vedle MS centra, které zajišťuje komplexní péči o nemocné s roztroušenou sklerózou, jedním ze dvou superspecializovaných center Neurologické kliniky.

Činnost iktového centra je zaměřena na diagnostiku, prevenci a terapii cévních mozkových příhod. Jeho jádrem je jednotka intenzivní péče Neurologické kliniky určená pro pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou. Do péče o nemocné jsou v rámci iktového centra jako spolupracující pracoviště zapojeny i radiodiagnostické oddělení, kardiologické oddělení, oddělení klinické biochemie a diagnostiky, oddělení klinické hematologie, oddělení cévní a plastické chirurgie, centrum rehabilitace a neurochirurgické oddělení.

V minulých letech se podmínky pro činnost tohoto centra výrazně zkvalitnily. V roce 2012 se uskutečnila rekonstrukce jednotky intenzivní péče Neurologické kliniky, která přinesla mimo jiné i zvýšení kapacity ze šesti na osm lůžek. V následujícím roce proběhla modernizace přístrojového vybavení iktového centra za více než třináct milionů korun. „Neustále přibývá pacientů s cerebrovaskulárními onemocněními. Spolu s kardiovaskulárními a onkologickými problémy se jedná o nejčastější příčiny úmrtí. Díky modernizaci neurologické JIP a přístrojového vybavení iktového centra může toto pracoviště dosahovat lepších léčebných výsledků,“ řekl generální ředitel Tomáš Gottvald.

„Díky těmto projektům se zkvalitnilo diagnostické zázemí, rozšířily se terapeutické možnosti a rehabilitační postupy a zlepšilo se i prostředí pro léčbu nemocných a podmínky pro práci personálu. To vše dohromady znamená významný přínos pro zdraví a zvýšení kvality života pacientů,“ dodal Vladimír Ninger, náměstek generálního ředitele pro zdravotní péči.

Dušan Korel

Další aktuality