Orlickoústecká nemocnice obdržela finanční dary od měst Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

Orlickoústecká nemocnice obdržela finanční dary od měst Ústí nad Orlicí a Česká Třebová
15. srpna 2023
Dva šeky, každý v hodnotě 200.000 korun obdržel Nadační fond S námi je tu lépe! od měst Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. Finanční prostředky budou využity k pořízení přenosného přístroje pro EEG vyšetření. Obě města podporují nemocnici od doby založení nadačního fondu.

Pravidelná návštěva zástupců obou měst a Orlickoústecké nemocnice se odehrála i letos. „Úzká spolupráce mezi nemocnicí a městskými samosprávami je v regionálním kontextu výjimečná,“ uvedl na začátku setkání předseda dozorčí rady Nemocnice Pardubického kraje, primář orlickoústeckého ORL a člen správní rady nadačního fondu Josef Hájek s tím, že si váží podpory obou měst a doufá, že bude pokračovat i v následujících letech.

Oblastní ředitel pro zdravotní služby Orlickoústecké, Svitavské a Litomyšlské nemocnice Vratislav Dědek poté doplnil, že pro něj podpora Orlickoústecké nemocnice má především hluboký lidský rozměr. „V době rozbouřených mezilidských vztahů si vážím nejen toho, že nemocnici podporují obě radnice a soukromí podnikatelé, ale také daru každého běžného občana. Této dlouhodobé participace si velmi vážím.“ 

S tím souhlasil i předseda správní rady fondu Kvido Štěpánek. „Nejde ani tak o finanční prostředky, ale o duchovní podobu podpory. Je to právě sounáležitost, která přetrvá, nikoli materiální stránka věci.“

Místostarostové obou měst ve správní radě nadačního fondu

Nadační fond S námi je tu lépe! se dlouhodobě snaží o maximální transparentnost. Všechny získané finanční prostředky se použijí na nákup zdravotnické techniky pro nemocnici. To se nezmění ani v následujících letech.

Jedna změna se však v letošním roce přeci jen odehrála. Správní rada nadačního fondu je nově pětičlenná, původní trojici rozšířili právě zástupci obou měst. „Za Českou Třebovou je to druhá místostarostka Petra Válková, do jejíž gesce přímo spadá právě zdravotnictví, a za Ústí nad Orlicí místostarosta Jiří Preclík. I jeho gesce sociálních služeb má ke zdravotnictví blízko,“ řekl Josef Hájek.

Na setkání nadačního fondu se kromě obou zmíněných místostarostů objevila i první českotřebovská místostarostka Zuzana Nejedlá. Všichni zástupci samospráv se shodli na tom, že jsou rádi, že se mohou podílet na projektech, které dlouhodobě dávají smysl.

Technologie jsou potřeba, bez personálu je však nebude mít kdo obsluhovat

Debata se však netočila jenom kolem vzájemné podpory a nového přístroje, který chce nadační fond v letošním roce nemocnici pořídit. Místostarostové se živě zajímali o fungování nového urgentního příjmu a personální situaci v nemocnici.

Informace o svém provozu sdílí Orlickoústecká nemocnice v regionu pravidelně, a to i během pravidelných setkání s dárci nadačního fondu. Další takové setkání se v nemocnici uskuteční letos na podzim. 

Projekt NF pro rok 2023

V roce 2023 vybírá Nadační fond S námi je tu lépe finanční prostředky na pořízení tzv. bed-side EEG, tedy přenosného EEG, které najde využití napříč nemocnicí. Jde o společný projekt dětského, neurologického a ARO oddělení Orlickoústecké nemocnice.

Díky tomuto přístroji je možné zaznamenávat mozkové aktivity a momentální stav mozku pacienta přímo na lůžku. Využití tento přístroj najde nejen na oddělení, která projekt předložila, ale napříč celou nemocnicí. „Na dětském oddělení se stále častěji setkáváme s dětmi, i velmi malými dětmi, které mají poruchy na pomezí neurologie, psychiatrie i dalších oborů a objevují se u nich projevy, u nichž těžko odhalujeme, co je způsobuje. A přestože máme skvělé zobrazovací metody, povětšinou jsou to metody statické, to znamená, že nezobrazují, co se v mozku děje. Proto věříme, že přenosný EEG by nám velmi pomohl,“ uvedl primář dětského oddělení Orlickoústecké nemocnice Luděk Ryba příklad, kde by přístroj našel využití. Přenosné EEG však lze využít například i pro odhalování poruch spánku nebo u pacientů v bezvědomí.

Nespornou výhodou přístroje je i to, že zvládne několikahodinové záznamy, umožňuje jejich bezdrátový přenos a lze jej využít nejen u lůžka pacienta, ale i v domácím prostředí.

Další aktuality

Prosincový provoz v Nemocnici Pardubického kraje – omezení zatím platí

30. listopadu 2023

Navzdory v médiích deklarované názorové shodě mezi premiérem a lékaři v Nemocnici Pardubického kraje zatím omezení v provozu trvají, a to do doby, než dojde k uzavření dohody na celostátní i regionální úrovni. Všem pacientům se za komplikace způsobené turbulentním vývojem situace omlouváme a prosíme je v následujících dnech o trpělivost a pochopení. Konkrétní informace budeme průběžně aktualizovat na webových stránkách jednotlivých nemocnic i prostřednictvím dalších oficiálních komunikačních kanálů.