Nová služba v porodnici se zaměří na odhalení skrytých duševních potíží u rodičky

Nová služba v porodnici se zaměří na odhalení skrytých duševních potíží u rodičky
5. září 2023
Porodnicko-gynekologická klinika Pardubické nemocnice nabízí novou službu pro rodičky. Jde o screeningový program, který mohou využít především ženy po porodu. Jeho cílem je chránit duševní zdraví matek i jejich dětí.

„Hlavní přínos tohoto screeningového programu vidíme v tom, že může u rodičky pomoct odhalit skryté duševní potíže,“ sdělil přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky Pardubické nemocnice Germund Hensel. „Důležité je, aby maminky věděly, že pokud se jim něco takového přihodí, mají se kam a na koho obrátit,“ dodal Germund Hensel. 

Pardubická porodnice je jubilejní 20. v České republice, která se do tohoto screeningového programu Centra perinatálního duševního zdraví rozhodla zapojit.

O psychickém zdraví rodiček se moc nemluví

„Péče o fyzické zdraví rodičky i miminka je v České republice na velmi dobré úrovni. O psychickém zdraví už se ale tolik nemluví,“ uvedla Kristýna Hrdličková, výzkumná pracovnice Centra perinatálního duševního zdraví, které spadá pod Národní ústav duševního zdraví.

„S příznaky duševních onemocnění se v různé míře podle našich zjištění potýkalo až 40 tisíc žen v těhotenství či po porodu ročně,“ prohlásil vedoucí Centra perinatálního duševního zdraví Antonín Šebela.

„Z našich dat vyplynulo, že až 75 % žen v České republice, které zažívají na mateřské či rodičovské dovolené duševní potíže, nevyhledá odbornou péči. Aktivní vyhledávání rizikových příznaků u žen a jejich zapojení do systému péče je proto cestou, jak dostat pomoc k ženám, které ji potřebují,“ poznamenala výzkumná pracovnice Centra perinatálního duševního zdraví Hana Němcová.

Kromě velké radosti také obavy a stres

„Pro rodičku může těhotenství, porod nebo situace po něm znamenat kromě velké radosti také obavu či stres. Jde o novou situaci, která je spojena se změnou životního stylu. Ta se může podepsat i na psychickém stavu rodičky. Takové pocity jsou do jisté míry normální a řada žen je v těhotenství či po porodu zažívá. Určitě není cílem všechny rodičky posílat ke klinickému psychologovi nebo psychiatrovi. Na druhou stranu žádné obtíže nejsou příliš banální na to, aby si žena řekla o pomoc, když má pocit, že ji potřebuje. Náš screeningový program se snaží zachytit ty, u nichž by se mohly objevit závažnější duševní potíže,“ upřesnila Kristýna Hrdličková.

Anonymní dotazník s deseti položkami

Co je podstatou nového screeningového programu? Rodičky v porodnici vyplní na tabletu anonymní dotazník s deseti položkami, který mapuje jejich aktuální psychické rozpoložení. Ten je poté vyhodnocen. Nehledě na jeho výsledek je rodičce nabídnuta specializovaná pomoc prostřednictvím tzv. peer konzultantek. „Jde o pomocnou ruku od proškolených rodiček, které si v minulosti samy prošly podobnou situací. Měly by umět maminkám poradit nebo pokud je to potřeba, odkázat na další odbornou pomoc,“ sdělila Kristýna Hrdličková. 

„Tablety s dotazníky budeme využívat pro rodičky na oddělení šestinedělí,“ řekla vrchní sestra Porodnicko-gynekologické kliniky Pardubické nemocnice Petra Zajíčková.

„Snažili jsme se o to, aby dotazník byl uživatelsky co nejpřijatelnější, abychom ženy nestresovaly jeho zdlouhavým vyplňováním. Vždycky je důležité, aby rodičky byly dopředu informovány, že tento dotazník nedostávají proto, že byly zdravotním personálem vybrány jako ty, co mají nějaký psychický problém, ale že jde hlavně o prevenci,“ zdůraznila Kristýna Hrdličková.