Nemocnice se spojily, projekt jejich stabilizace pokračuje

Nemocnice se spojily, projekt jejich stabilizace pokračuje
27. ledna 2015
Pardubice – Na závěrečném semináři zhodnotilo vedení Pardubického kraje spolu s vedením společnosti Nemocnice Pardubického kraje, zástupci poradenské firmy KPMG a členy Monitorovacího výboru nedávno dokončený proces fúze nemocnic. Spolupráce na tomto úkolu končí, v nastávajícím období musí společnost doladit nové systémy a organizaci práce. „Měřitelné výsledky můžeme očekávat do dvou až čtyř let," uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek.

Dlouhodobým projektem nové společnosti bude optimalizace poskytované zdravotní péče, která musí respektovat vývoj nových léčebných postupů a demografické změny. „Za jednu z investičních priorit považujeme spolu s vlastníkem postupné budování centrálních příjmů v jednotlivých nemocnicích," informoval o plánech na další období generální ředitel Tomáš Gottvald.

Za posledních osm let investoval Pardubický kraj na dofinancování akutní péče ve formě vyrovnávacích plateb a zvýšení základního kapitálu celkem 1,4 miliardy korun. Přesto byly nedávno čtyři nemocnice z pěti v tak velké účetní ztrátě, že jim hrozila insolvence. „Naším zásadním krokem bylo určitě oddlužení nemocnic a úpravy základního kapitálu. V loňském roce to bylo celkem o 120 milionů a letos přibude dalších 130 milionů korun," vysvětlil Roman Línek a pokračoval: „Dalším nutným požadavkem byl tlak na sjednocené řízení. V celém procesu jsme měli velkou podporu zastupitelů Pardubického kraje, kteří velkou většinou schválili všechny postupné kroky."

Fúze je unikátní projekt, další kraje sbírají zkušenosti

Spojení, neboli fúze pěti dříve samostatných nemocnic do jedné společnosti, nebylo jednoduché. Nemocnice používaly různé systémy, měly své vlastní dodavatele i služby a mnoha směrech si dokonce konkurovaly. Pardubický kraj proto využil jak advokátní kancelář pro právní stránku celého procesu, tak poradenskou firmu pro ekonomické, účetní, daňové a administrativní stránky.

„Velmi dobře pracoval řídící výbor fúze, který se supervizí KPMG připravil novou organizační strukturu společnosti a personálně ji naplnil. Díky tomu vznikly včas plány finanční, investiční nebo například systém společných nákupů či vykazování péče.Kromě toho se dostaly na světlo i někteří kostlivci ze skříní a problémy se nezametají pod koberec, ale konkrétně řeší," zhodnotil první kroky nové společnosti náměstek Línek.

Členové představenstva nemocnice jsou nyní zváni do dalších krajů, které se o tento unikátní projekt zajímají. Spojené nemocnice vypluly jako jedna zaoceánská loď na moře Ředitel sekce KPMG pro zdravotnictví František Dostálek přirovnal současnou situaci nemocnice k zaoceánské lodi, která vyplouvá po dvouletých přípravách z přístavu. „Pardubický kraj je z českých krajů nejdál v odvaze udělat kroky ke dlouhodobému zajištění akutní lůžkové péče," prohlásil.

V další etapě budou plynulost plavby této „zaoceánské lodi" podle něj ovlivňovat například elektronizace a digitalizace zdravotnictví, demografický vývoj společnosti, ale také očekávání pacientů a regulace od zdravotních pojišťoven.

Společnost Nemocnice Pardubického kraje má více než 4000 zaměstnanců a roční obrat kolem 3,5 miliardy korun. Působí na pěti místech kraje. Její závazky po lhůtě splatnosti klesly z 245 na přibližně 30-40 milionů korun a kumulovaná ztráta byla snížena ze 186 na 17 milionů korun.

„Na začátku fúze jsme měli tři priority: kvalitní a dostupnou péči, personální rozvoj a ekonomickou udržitelnost. To vše platí a vzájemně spolu souvisí. Proto jsem rád, že se odbory dohodly s vedením nemocnice o navýšení základních platů nejen lékařů, ale především zdravotních sester a nelékařského personálu. Kraj se bude starat o možnosti dalších investic a nemocnice musí budovat kvalitní odborné týmy napříč jednotlivými pracovišti, motivovat zaměstnance a budovat kulturu kvality" dodal Roman Línek.

zdroj: http://www.pardubickykraj.cz/aktuality/80274/nemocnice-se-spojily-projekt-jejich-stabilizace-pokracuje

Další aktuality