Nemocnice Pardubického kraje v omezeném režimu opět povoluje návštěvy

Nemocnice Pardubického kraje v omezeném režimu opět povoluje návštěvy
17. května 2021
V Nemocnici Pardubického kraje jsou povoleny návštěvy hospitalizovaných pacientů při dodržení následujících pravidel.
 • absolvování PCR testu na přítomnost onemocnění covid-19 s negativním výsledkem nejdéle 7 dní před zahájením návštěvy a doložení dokladu o jeho provedení

nebo

 • absolvování antigenního testu na přítomnost onemocnění covid-19 na některém z odběrových míst, případně v rámci povinného testování zaměstnanců či testování žáků/studentů ve školských zařízeních s negativním výsledkem nejdéle 72 hodin před zahájením návštěvy a doložení dokladu o jeho provedení nebo doložení potvrzení od zaměstnavatele či školy nebo doložení čestného prohlášení, resp. čestného prohlášení zákonného zástupce osoby o jeho absolvování

nebo

 • absolvované očkování proti covid-19, kdy:

  • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkové vakcíny uplynulo nejméně 14 dní, nebo

  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkové vakcíny uplynulo nejméně 14 dní

nebo

 • prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19, kdy od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní

a zároveň

 • nejeví navštěvující osoba příznaky onemocnění covid-19 (zvýšená teplota, kašel, dušnost, zimnice, ztráta chuti nebo čichu…) a nebyla jí nařízena karanténa nebo izolace

 • po dobu návštěvy používá respirátor.

Potvrzení o výsledku testu, prodělaném onemocnění nebo certifikát o absolvovaném očkování předložte bez vyzvání službu konajícímu zdravotnickému pracovníkovi k nahlédnutí, společně s vyplněným formulářem Prohlášení osoby navštěvující hospitalizovaného pacienta v NPK.

Nemocnice nezajišťuje návštěvníkům provedení antigenního testu na oddělení.

 

Návštěvní doba

Provoz

Návštěvní dny

Návštěvní hodiny

Standardní lůžka
(vč. porodnicko-gynekologických oddělení)

středa, neděle

14.00 – 17.00

Léčebny dlouhodobě nemocných

úterý, čtvrtek, sobota

14.00 – 17.00

Geriatrické centrum Pardubické nemocnice

pondělí–neděle

14.00–16.30

Lůžka intenzivní péče a dětská oddělení

Po individuální domluvě s vedením oddělení

Oddělení s dlouhodobě hospitalizovanými pacienty mohou mít lokálně upravené návštěvní hodiny, pro konkrétní informace prosíme sledujte webové stránky příslušné nemocnice na www.nempk.cz.

Návštěvy jsou povinny

 • Vyplnit Prohlášení osoby navštěvující hospitalizovaného pacienta v NPK – ke stažení ZDE.
 • Délka návštěvy jednoho pacienta nepřesáhne 30 minut.
 • Jednoho pacienta mohou najednou navštívit maximálně dvě osoby.
 • Návštěvník má ústa a nos krytá respirátorem, dodržuje zásady respirační hygieny a před vstupem si dezinfikuje ruce.
 • Nedoporučuje se návštěva dětí do 10 let.

Možnosti návštěv

 1. Upřednostňujeme návštěvy ve venkovních prostorách našich areálů. I taková návštěva se musí ohlásit sestře a odevzdat Prohlášení osoby navštěvující hospitalizovaného pacienta v NPK. Délka návštěvy je limitována pouze časem návštěvních hodin.
 2. Tam, kde je to možné, využijte vyhrazená místa pro návštěvy mimo pokoj pacienta. Dodržujte minimální vzdálenost 2 metry.
 3. Na vícelůžkovém pokoji je zároveň povolena vždy jen jedna návštěva, a to po dobu max. 30 minut. Po jejím odchodu musí být prostor vydezinfikován. Je tedy nutné počítat s časovou prodlevou.
 4. V rámci jednoho návštěvního dne smí proběhnout u pacienta vždy jen jedna návštěva.

Současný režim návštěv v Nemocnici Pardubického kraje je v souladu s mimořádným opatřením MZČR č. j.: MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN.

Žádáme návštěvy, aby ve všech areálech NPK respektovaly ostatní pacienty, braly na ně ohled a dodržovaly minimální vzdálenosti.

Návštěvy jsou povinny respektovat pokyny zdravotnického personálu.

 

Další aktuality