Nemocnice Pardubického kraje v omezeném režimu opět povoluje návštěvy

Nemocnice Pardubického kraje v omezeném režimu opět povoluje návštěvy
17. května 2021
Od pondělí 17. května 2021 jsou v Nemocnici Pardubického kraje opět povoleny návštěvy, je ovšem třeba dodržet stanovená pravidla a také počítat s omezenou návštěvní dobou.

Pro návštěvu hospitalizovaného pacienta je třeba dodržet následující pravidla:

 • absolvování PCR nebo antigenního testu na přítomnost onemocnění covid-19 s negativním výsledkem nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy a doložení dokladu o jeho provedení

nebo

 • absolvované očkování proti covid-19, kdy:

  • v případě dvoudávkové vakcíny:

   • pokud ještě nebyla aplikována 2. dávka, od aplikace 1. dávky očkovací látky uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní

   • pokud již byla aplikována i 2. dávka, neuplynulo více než 9 měsíců od aplikace 1. dávky

  • v případě jednodávkové vakcíny od aplikace očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců

nebo

 • prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19, kdy od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní

a zároveň

 • nejeví navštěvující osoba příznaky onemocnění covid-19 (zvýšená teplota, kašel, dušnost, zimnice, ztráta chuti nebo čichu…) a nebyla jí nařízena karanténa nebo izolace

 • po dobu návštěvy používá respirátor.

Potvrzení o výsledku testu, prodělaném onemocnění nebo certifikát o absolvovaném očkování předložte bez vyzvání službu konajícímu zdravotnickému pracovníkovi k nahlédnutí, společně s vyplněným formulářem Prohlášení osoby navštěvující hospitalizovaného pacienta v NPK.

Nemocnice nezajišťuje návštěvníkům provedení antigenního testu na oddělení.

 

Návštěvní doba

Provoz

Návštěvní dny

Návštěvní hodiny

Standardní lůžka
(vč. porodnicko-gynekologických oddělení)

středa, neděle

14.00 – 17.00

Léčebny dlouhodobě nemocných

úterý, čtvrtek, sobota

14.00 – 17.00

Geriatrické centrum Pardubické nemocnice

pondělí–neděle

14.00–16.30

Lůžka intenzivní péče a dětská oddělení

Po individuální domluvě s vedením oddělení

Oddělení s dlouhodobě hospitalizovanými pacienty mohou mít lokálně upravené návštěvní hodiny, pro konkrétní informace prosíme sledujte webové stránky příslušné nemocnice na www.nempk.cz.

Návštěvy jsou povinny

 • Vyplnit Prohlášení osoby navštěvující hospitalizovaného pacienta v NPK – ke stažení ZDE.
 • Délka návštěvy jednoho pacienta nepřesáhne 30 minut.
 • Jednoho pacienta mohou najednou navštívit maximálně dvě osoby.
 • Návštěvník má ústa a nos krytá respirátorem, dodržuje zásady respirační hygieny a před vstupem si dezinfikuje ruce.
 • Nedoporučuje se návštěva dětí do 10 let.

Možnosti návštěv

 1. Upřednostňujeme návštěvy ve venkovních prostorách našich areálů. I taková návštěva se musí ohlásit sestře a odevzdat Prohlášení osoby navštěvující hospitalizovaného pacienta v NPK. Délka návštěvy je limitována pouze časem návštěvních hodin.
 2. Tam, kde je to možné, využijte vyhrazená místa pro návštěvy mimo pokoj pacienta. Dodržujte minimální vzdálenost 2 metry.
 3. Na vícelůžkovém pokoji je zároveň povolena vždy jen jedna návštěva, a to po dobu max. 30 minut. Po jejím odchodu musí být prostor vydezinfikován. Je tedy nutné počítat s časovou prodlevou.
 4. V rámci jednoho návštěvního dne smí proběhnout u pacienta vždy jen jedna návštěva.

Současný režim návštěv v Nemocnici Pardubického kraje je v souladu s mimořádným opatřením MZČR č. j.: MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN.

Žádáme návštěvy, aby ve všech areálech NPK respektovaly ostatní pacienty, braly na ně ohled a dodržovaly minimální vzdálenosti.

Návštěvy jsou povinny respektovat pokyny zdravotnického personálu.

 

Další aktuality

Práce je to náročná a samostatná, ale neměnily bychom, říká vedoucí Centra domácí péče

10. září 2020

Centrum domácí péče je jedním z méně známých pracovišť Pardubické nemocnice. Přesto se zde tým pěti zdravotních sester v čele s vedoucí centra Ivou Svobodovou stará každý den o desítky pacientů a poskytuje jim základní péči v prostředí jejich domova. Cestování za pacienty jim nyní zpříjemní nová Octavia Combi, kterou nemocnici darovala společnost ŠKODA Auto.

Ústecký urgent roste podle plánu

20. srpna 2020

Základová deska centrálního urgentního příjmu v Orlickoústecké nemocnici je již téměř dokončená a 2. etapa stavby nového pavilonu pokračuje podle plánu. V úterý 18. srpna si staveniště přišli prohlédnout podporovatelé Nadačního fondu S námi je tu lépe! Hosté veřejného kontrolního dne, který uspořádal realizátor stavby – společnost VCES, vyslechli novinky a dozvěděli se více i o záludnostech technických řešení, s nimiž se stavbaři potýkají.