Moderní systém výrazně urychlí analýzu krve v biochemické laboratoři

Moderní systém výrazně urychlí analýzu krve v biochemické laboratoři
28. ledna 2016
Oddělení klinické biochemie a diagnostiky Pardubické nemocnice začalo využívat nový automatický a robotický systém, který zrychlí analýzu krve.

Pokud lékař Pardubické nemocnice potřebuje urychleně provést rozbor krve nemocného, má nyní jistotu, že do hodiny bude mít výsledky k dispozici. Celý proces výrazně urychlí nový automatický a robotický systém pro kompletní rutinní a speciální analýzy, který je zhruba dva týdny v provozu na oddělení klinické biochemie a diagnostiky. „Největší posun nastal v rychlosti,“ řekla zástupkyně primáře Dagmar Kubínková a dodala: „Jakmile na náš příjem dorazí vzorek k krve k analýze, do hodiny jsme schopni vydat výsledky. Dříve to byl problém. Zejména v ranní špičce, kdy máme najednou ke zpracování 200 až 250 vzorků.“

Nákup nového systému v hodnotě více než 30 milionů korun byl financován z Integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci obměny přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Pardubického kraje - Pardubické nemocnice. Nahrazuje dosud používaný automatický a robotický systém, který již nedostačoval požadavkům na prováděné analýzy. „Byl už morálně zastaralý a poruchový,“ poznamenala zástupkyně primáře Kubínková.

Systém tvoří preanalytická linka, která zrychlí a zkvalitní zpracování krevních vzorků před vlastní analýzou. Zajistí kvalitní a rychlou centrifugaci a zkumavky přepraví na automatickém dopravníku k biochemickým analyzátorům. „Vše je plně automatizované. Na začátku se vloží zavíčkovaná zkumavka s krví označená naším identifikačním štítkem a na konci se zpracovaný krevní vzorek vyndá do lednice nebo k dalšímu laboratornímu zpracování. Výsledky analýzy se objeví v našem systému,“ uvedla zástupkyně primáře Kubínková a dodala: „Provoz ale samozřejmě není možný bez laborantek. Ne každá krev je úplně bezproblémová, v tom případě musí zasáhnout laborantka.“

Rychlosti procesu pomůže i kvalitnější vybavení nového systému. Na rozdíl od předchozího má dvě centrifugy. „Starší přístroj měl jednu. Vložilo se tam 50 vzorků krve a ostatní musely čekat. Na nové lince jsou dvě. Jakmile je potřeba statim rozbor, do dvou minut je krev v centrifuze. U rutinních analýz do pěti minut,“ řekla zástupkyně primáře Kubínková. Součástí systému jsou dva biochemické analyzátory, z nichž jeden byl pořízen nově v rámci této přístrojové obnovy. Výrazně zvýší kapacitu analyzovaných krevních vzorků. „Dosud používaný analyzátor Vista 500 už kapacitně nestačil, potřebovali jsme mít dva silnější přístroje. Nyní jsme získali druhý analyzátor typu Vista 1500 a můžeme zpracovat více krevních vzorků,“ uvedla zástupkyně primáře Kubínková.

Přístrojovou obměnu biochemické laboratoře ještě doplňuje nová linka na zpracování močových vzorků se dvěma analyzátory. Nahrazuje stávající přístroj, který již byl zastaralý. „Nový systém výrazně zrychlí naši práci, což oceníme zejména v ranní špičce, kdy potřebujeme zpracovat největší počet krevních vzorků. Zvýší se i naše kapacita. Navíc se jedná o nové moderní přístroje, což ještě zkvalitní celý analytický proces,“ řekla Dagmar Kubínková.

Dušan Korel

Další aktuality

Prosincový provoz v Nemocnici Pardubického kraje – omezení zatím platí

30. listopadu 2023

Navzdory v médiích deklarované názorové shodě mezi premiérem a lékaři v Nemocnici Pardubického kraje zatím omezení v provozu trvají, a to do doby, než dojde k uzavření dohody na celostátní i regionální úrovni. Všem pacientům se za komplikace způsobené turbulentním vývojem situace omlouváme a prosíme je v následujících dnech o trpělivost a pochopení. Konkrétní informace budeme průběžně aktualizovat na webových stránkách jednotlivých nemocnic i prostřednictvím dalších oficiálních komunikačních kanálů.