Lékaři kožního oddělení zdarma kontrolují znaménka v Paláci Pardubice

Lékaři kožního oddělení zdarma kontrolují znaménka v Paláci Pardubice
29. května 2023
V rámci akce Evropský den melanomu nabízí kožní oddělení Pardubické nemocnice zájemcům možnost nechat si zdarma zkontrolovat mateřská znaménka. V pondělí 29. a v úterý 30. května je najdete v prostoru tzv. rotundy v Paláci Pardubice, a to vždy od 9 do 16 hodin.

„Zdravá mateřská znaménka jsou zpravidla malá a jednobarevná. Mívají kruhový nebo oválný tvar s jasně zřetelným okrajem,“ uvedl primář kožního oddělení Pardubické nemocnice David Stuchlík„Problémové pihy jsou většinou asymetrické, nepravidelně ohraničené, mají různou barvu. Bývají spíše větší a mění barvu, tvar i velikost,“ vysvětlil David Stuchlík.

Dle dat ÚZIS:

Incidence (tedy počet nově zjištěných onemocnění) zhoubného melanomu kůže v dlouhodobém časovém trendu výrazně narůstá, v posledních letech pozorujeme lehké zpomalení růstu a náznak stabilizace. V roce 2018 bylo toto onemocnění 6. nejčastějším novotvarem kromě nemelanomových kožních nádorů v České republice. V roce 2018 bylo v ČR nově diagnostikováno celkem 2 625 případů, tedy 24,7 na 100 000 osob. U tohoto typu nádoru
v posledních letech lehce převažuje výskyt u mužů ve srovnání s výskytem u žen, poměr zastoupení mužů a žen v roce 2018 byl 1,2 : 1. Při mezinárodním srovnání stojí ČR v incidenci tohoto onemocnění v Evropě na 15. místě.

Věkové složení nově diagnostikovaných pacientů se zhoubným melanomem kůže je charakteristické převahou osob ve věku 60–79 let. V období 2014–2018 byl v ČR střední věk nově nemocných 65 let, 50 % pacientů bylo ve věku 52–74 let.

Z hlediska pokročilosti onemocnění bylo v období 2014–2018 více než 80 % nově diagnostikovaných zhoubných melanomů kůže zachyceno v časném stadiu (klinické stadium I a II), tedy s příznivou prognózou tohoto onemocnění.