Krajskému zdravotnictví pomůže 50 milionů korun

Krajskému zdravotnictví pomůže 50 milionů korun
30. listopadu 2014
Pardubický kraj získá 50 milionů pro podporu krajského zdravotnictví. V rámci jednání Asociace krajů České republiky se na tom dohodl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem. Přislíbené finance, které pomohou dlouhodobě podfinancovaným nemocnicím, bude moci kraj investovat dle svého uvážení.

„V této souvislosti jsem okamžitě informoval předsedu představenstva Nemocnic Pardubického kraje, aby připravil investiční priority jak z oblasti stavební, tak i technického vybavení. Osobně dlouhodobě podporuji například rekonstrukci dětské chirurgie v Pardubické krajské nemocnici nebo přesun léčebny dlouhodobě nemocných v Litomyšli do nemocnice," uvedl hejtman Martin Netolický, který zároveň dodal, že dlouhodobým plánem je postupná obměna technického vybavení pro dosažení nejvyšší možné úrovně poskytovaných služeb.

K dalším projednávaným tématům patřila také například problematika úhradové vyhlášky na příští rok vzhledem k plánovanému navýšení platů pracovníkům ve zdravotnictví o 3,5 %. Zároveň na schůzce zaznělo přání na spuštění systému DRG, který objektivněji posuzuje výkon jednotlivých nemocnic a slouží jako nástroj pro přímou úhradu lůžkovým zdravotnickým zařízením. Spuštění systému je odhadováno v horizontu dvou let.

Hejtman Martin Netolický přivezl z jednání ještě jednu dobrou zprávu. „Po fúzi nemocnic očekáváme, že rok 2015 bude pro nemocnice v Pardubickém kraji stabilní a nebude ohroženo jejich finanční zabezpečení," uzavřel téma hejtman Netolický.