Konference poradila, jak žít s idiopatickými střevními záněty

Konference poradila, jak žít s idiopatickými střevními záněty
11. října 2014
Jak diagnostikovat a léčit idiopatické střevní záněty. Jak s nimi žít, jak se stravovat nebo jak s nimi cestovat. Nejen na tyto otázky odpověděla pacientská konference Idiopatické střevní záněty, kterou v tomto týdnu pořádalo Centrum biologické léčby nespecifických střevních zánětů při interním oddělení Interní kliniky Pardubické krajské nemocnice, a.s. Akce byla určena pro pacienty z celého kraje, pro něž je toto pracoviště spádové.

Centrum zorganizovalo tuto konferenci vůbec poprvé. „Počet nemocných stoupá. Dotazy týkající se jejich budoucnosti, sociálních i životních problémů, manželství nebo třeba těhotenství se nám stále opakují. Proto jsme se rozhodli připravit tuto konferenci, na níž jsme se snažili zodpovědět nejčastější otázky," uvedl Petr Vyhnálek, primář interního oddělení a zároveň předsedající konference. „Jsme rádi, že se tato akce setkala s velkým zájmem nejen mezi pacienty, jímž byla především určena, ale i mezi lékaři a zdravotními sestrami."

Mezi idiopatické střevní záněty (nespecifické záněty, u nichž není známa příčina) patří ulcerózní kolitida a Crohnova choroba. Obě onemocnění mají určité společné rysy, ale liší se rozsahem postižení trávicí trubice a hloubkou postižení střevní sliznice.

„Jsou to dvě hlavní onemocnění. Pak jsou ještě určité mezistupně mezi nimi," uvedl primář Vyhnálek. „Jedná se většinou o celoživotní choroby. Postihují mladé lidi. První vrchol výskytu je mezi patnáctým až třicátým rokem věku. Je to tedy nejen velký zdravotní, ale i sociální a lidský problém. Proto je nutné s těmito pacienty komunikovat a být jim nápomocni i v jiných oblastech, než je jenom léčba."

Z tohoto důvodu zdejší Centrum biologické léčby nespecifických střevních zánětů pořádalo tuto konferenci. Do programu bylo zařazeno sedm přednášek s velmi praktickými tématy. „Vybrali jsme to, co naše pacienty nejvíce zajímá. Uvidíme, jaký bude ohlas. Ale plánujeme, že bychom tuto opakovali po dvou letech," uvedl primář Vyhnálek.

Centrum biologické léčby nespecifických střevních zánětů při interním oddělení Interní kliniky Pardubické krajské nemocnice, a.s. funguje zhruba pět let. Je jedním z dvanácti center v České republice a jediným tímto vysoce specializovaným pracovištěm v Pardubickém kraji. „Sledujeme přibližně 500 pacientů s Crohnovou chorobou nebo s ulcerózní kolitidou, což je docela velké množství. Každoročně tento počet mírně stoupá. Naši lékaři v biologické a endoskopické léčbě těchto nemocných postupují v souladu s nejnovějšími medicínskými poznatky," uvedl primář Vyhnálek.

Základní pojmy (s využitím www.celostnimedicina.cz)

Co jsou idiopatické střevní záněty?

Idiopatické střevní záněty, Crohnova choroba a ulcerózní kolitida, jsou vleklá zánětlivá onemocnění tenkého a tlustého střeva, která patří mezi civilizační choroby. Obě nemoci byly plně rozpoznány až ve 2. polovině 20. století v USA a v západní Evropě. V posledních dvaceti letech se jejich četnost stále zvyšuje. V České republice je každý rok diagnostikováno cca 500 - 600 nových pacientů s Crohnovou chorobou a cca 1000 - 1200 nových pacientů s ulcerózní kolitidou.

Příčina vzniku obou nemocí není známa, avšak nepochybně souvisí se změnou diety, konzervací a přípravou jídla, s neustále se zvyšujícími hygienickými standardy, které se uplatňují od útlého dětství, a také se širokým užíváním antibiotik a chemoterapeutik. Velký význam mají vrozené a zatím blíže neurčené dispozice. I když zatím neumíme definitivně tyto střevní choroby vyléčit, u značného množství pacientů je současná a nově zaváděná léčba velmi účinná a drtivá většina z nich žije „normální život" bez větších omezení.

Co je Crohnova choroba?

Crohnova choroba je zánětlivé onemocnění, které může postihnout kteroukoli část trávicí trubice od jícnu až po konečník. Nejčastěji se vyskytuje v oblasti ileální resp. ileocékální (na konci tenkého střeva resp. v místě, kde přechází tenké střevo v tlusté). Může ale postihovat i jinou část tenkého střeva nebo pouze tlusté střevo, zejména oblast konečníku. Typické pro toto onemocnění je, že postihuje vždy pouze určitý úsek tenkého či tlustého střeva (segmentálně), úseky mezi jednotlivými segmenty mohou být zcela zdravé.

Zánět postihuje celou šířku stěny, proto zde může docházet k jizvení, zúžení průsvitu střeva s následkem vzniku neprůchodnosti střevní. Zánětlivě změněné úseky střeva se mohou spojovat a vytvářet srůsty mezi jednotlivými kličkami. U Crohnovy choroby se také častěji vyskytují píštěle = spojky mezi střevem a dalšími orgány - nejčastěji mezi jednotlivými kličkami střevními, mezi střevem a pochvou nebo močovým měchýřem, event. kůží. Rovněž je zde sklon k tvorbě abscesů = dutin vyplněných hnisem, nejčastěji v oblasti břišní dutiny nebo okolo konečníku.

Co je ulcerózní kolitida?

Ulcerózní kolitida je zánětlivé onemocnění, postihující vždy konečník a větší či menší část přilehlého tlustého střeva vcelku (kontinuálně - bez zdravých úseků). Na rozdíl od Crohnovy choroby není postižení hlubších vrstev stěny, ale pouze sliznice střevní, nemá proto ulcerozní kolitida tendenci k vzniku píštělí a abscesů. Při těžkém průběhu onemocnění může dojít ke zkrácení střeva (jizvením) a poruše jeho funkce. Onemocnění probíhá nejčastěji jako tzv. lehký tvar - s postižením konečníku a esovité kličky, středně těžký tvar - s postižením asi poloviny tlustého střeva a těžký tvar (pankolitida) - s postižením celého tlustého střeva.

Další aktuality

Na Den glaukomu zdravotníci vyšetřili zrak téměř osmi desítkám pacientů. U jednoho objevili zelený zákal

22. března 2023

Postupné poškození zrakového nervu, které člověk ani nemusí zaznamenat, ale může vést až k oslepnutí. Glaukom, mezi veřejností známý také pod názvem zelený zákal, je záludné onemocnění, na které každoročně upozorňuje Světový týden glaukomu. Ten letos připadl na třetí březnový týden a osvětovou preventivní akcí se k němu připojilo také oční oddělení Litomyšlské nemocnice.