Komplexní onkologické centrum zahájilo provoz nového lineárního urychlovače

Komplexní onkologické centrum zahájilo provoz nového lineárního urychlovače
12. ledna 2016
Zdravotní péči o pacienty Komplexního onkologického centra Pardubického kraje zkvalitní moderní lineární urychlovač, který byl uveden do provozu.

Onkologické centrum Multiscan, které je součástí Komplexního onkologického centra Pardubického kraje, zahájilo provoz nového lineárního urychlovače od americké firmy Varian Medical Systems. Nejmodernější ozařovač, který je v současné době v České republice dostupný, dále zvýší kvalitu léčby pacientů s onkologickými onemocněními v Pardubickém a části Středočeského kraje. 

Jedná se o největší jednorázovou investici do přístrojového vybavení ve zdravotnictví v Pardubickém kraji v minulém roce za téměř 120 milionů korun. 85 procent z celkových pořizovacích nákladů pokryjí prostředky Evropské unie získané prostřednictvím Integrovaného operačního programu, zbývajících 15 procent uhradila firma Multiscan plně z vlastních zdrojů. Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje tvoří dva spolupracující subjekty Nemocnice Pardubického kraje, a. s., a Multiscan, s.r.o.

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR mu byl udělen statut centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé do konce roku 2019. Statut byl vydán Věstníkem MZ ČR ročník 2015, částka 4 z 20. března 2015.

Pardubická nemocnice zajišťuje lůžkovou onkologickou péči v rámci oddělení klinické a radiační onkologie a zároveň komplexní onkochirurgickou péči, na níž se podílejí multioborové týmy složené z lékařů a zdravotníků nemocnice i Onkologického a radiologického centra Multiscan Pardubice. Společnost Multiscan zajišťuje radioterapii a ambulantní část klinické onkologie. Zařízení disponuje osmi ambulancemi, které poskytují aplikaci cytostatické, hormonální a biologické léčby, konziliární služby a dispenzarizaci pacientů.

Mimo Pardubickou nemocnici provádí tyto činnosti prostřednictvím detašovaných ambulancí klinické onkologie v Chrudimské, Orlickoústecké a Svitavské nemocnici. Přístroj byl slavnostně uveden do provozu v úterý 12. ledna 2016 za účasti hejtmana Martina Netolického, jeho prvního náměstka zodpovědného za zdravotnictví Romana Línka, ředitele společnosti Multiscan Jana Calty, generálního ředitele Nemocnice Pardubického kraje Tomáše Gottvalda a předsedkyně České onkologické společnosti Jany Prausové.

„Vážíme si vzájemné spolupráce s Onkologickým centrem Multiscan, jejímž důkazem je získání statutu Komplexního onkologického centra Pardubického kraje a také možnost nákupu nových přístrojů, které poskytují komfortnější a šetrnější léčbu pro naše pacienty,“ pronesl při této příležitosti Tomáš Gottvald, generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje.

Komplexní onkologická centrum, kterých je v České republice třináct, jsou oprávněna provádět veškerou onkologickou léčbu a léčbu ionizujícím zářením včetně nákladné cytostatické a cílené biologické terapie. „Přístroj, který se řadí mezi nejmodernější urychlovače na světě, disponuje dokonalejším systémem ozařování. Kromě přesného zasažení cílového objemu také nabízí průběžnou úpravu pacientovy polohy podle jeho anatomických poměrů, minimalizaci dávkového zatížení zdravých tkání a zajištění optimální dávky do cílového objemu v co nejkratším čase,“ konstatoval Jaroslav Vaňásek, primář Onkologického centra Multiscan.

Další aktuality

Běh pro miminka do dlaně

24. dubna 2024

Oddělení intermediární péče o novorozence Pardubické nemocnice se potřetí připojí k charitativní akci neziskové organizace Nedoklubko. Běh a procházka pro Miminka do dlaně podporuje rodiče předčasně narozených dětí na jednotkách intenzivní a intermediární péče 27 českých perinatologických center. Pardubičtí zdravotníci natočili video. Zúčastnit se může i veřejnost. Aktivní účastí v projektu mohou lidé podpořit vybrané perinatologické centrum.