Když vykouzlíte úsměv tím, že se věnujete člověku

Když vykouzlíte úsměv tím, že se věnujete člověku
4. března 2015
Do dobrovolnické služby se hlásí stále noví zájemci Svitavská nemocnice pracuje s dobrovolníky již spoustu let. Zajímavostí je, že se o službu zajímají noví lidé, kteří by si přáli pomáhat tím, že budou příjemnou společností pacientům na oddělení LDN nebo na psychiatrickém oddělení.

Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Markéty Nemšovské jsme se zeptali, zda ji to těší?

„Samozřejmě. Vždyť toho, co spolu mohou dobrovolní k a pacient vzájemně sdílet, je hodně. Za sebe jsem ráda, že kolem sebe máme spoustu šikovných lidí, kteří se nabízejí a naše pacienty by mohli nejen potěšit, ale také je leccos nového naučit."

Jaké novinky chystáte?

„Dosud jsme významně spolupracovali se skupinou studentek a studentů Střední zdravotnické školy ve Svitavách, ke které máme blízko a s níž dlouho spolupracujeme. Děkujeme za to. Nyní máme v úmyslu rozšířit spektrum dobrovolníků o další věkové kategorie, tak, aby se lidé vzájemně „našli" a mohli spolu smysluplně trávit čas.

Chceme také dobrovolnickou službu za pomoci koordinátorů plánovat tak, aby v čase věnovaném pacientům mohli dobrovolníci předat současně své umění i své znalosti. A tak připravujeme Klub šikovných rukou, klub čtenářů a hudby, klub trénování paměti a další."

Vyvolal zájem o dobrovolnictví fakt, že jste modernizovali a rozšířili psychiatrické oddělení?

„Ano. Občané Svitav se nám ozývají ve větší míře jistě i v souvislosti s otevřením nového psychiatrického oddělení s rozšířením služeb v péči o psychiatrické pacienty. Zajímají se o to, jak se mohou podílet, jak nám mohou pomoci jako dobrovolníci. My tuto aktivitu vítáme a rozhodli jsme se, že na konci března uskutečníme seminář, kde více přiblížíme a osvětlíme tuto službu a kde se zájemci budou moci zeptat a dozvědět více a následně se rozhodnout, zda tímto způsobem chtějí trávit svůj volný čas, zda takto chtějí pomáhat."

Jak tato pomoc probíhá?

„Forem je více. Buď se dobrovolník může zapojovat do pravidelných aktivit na oddělení a může se setkávat se skupinou pacientů, nebo jde o individuální aktivity v podobě společně stráveného času s pacientem. Může se s ním projít venku v nemocničním parku, hrát stolní hry, povídat si, vyprávět, nebo číst, poslouchat hudbu, nebo – pokud je manuálně zručný - může s pacientem tvořit. Záleží na tom, co komu vyhovuje."

Musí dobrovolník projít nějakým „zkoušením", nějakou prověrkou? A naopak, jak jsou zajištěni?

„Nejdřív by si měl udělat prověrku sám v sobě a uvědomit si, zda toto je to, co si představoval a co zvládne. Může si to také ověřit na jednorázových aktivitách, kterých se může zúčastnit a ujasnit si, zda má nějaké dovednosti, které by mohl klientům při dobrovolnické službě nabídnout, a hlavně si upřesnit, kolik času chce této činnosti věnovat.

Ti, kteří k nám chodí pravidelně, jsou registrovanými dobrovolníky a mají smlouvu o dobrovolnické činnosti, jsou pojištění v rámci výkonů vyjmenovaných činností.

Kolik času mohou nebo mají trávit s pacientem?

„Záleží na vzájemné domluvě a spolupráci. LDN i psychiatrické oddělení mají svůj režim a pravidelné aktivity jsou vymezeny časem i místem, neplánované aktivity lze domluvit přímo na odděleních. Většina aktivit se odehrává v odpoledních hodinách."

Rozumím tomu tak, že dobrovolník pracuje zadarmo?

„Je to práce dobrovolná, míněno bez nároku na finanční odměnu. Ten, který dává, však také mnohé dostává. Máme reference, že dobrovolník je také často obdarován, i když se nejedná o peníze ani o hmotné dary. Dobrovolníci jsou také pravidelně oceňovaní Pardubickým krajem."

Nové zájemce napadá otázka: Kde se mohu přihlásit?

„Těm, kteří mají zájem, zvažují tuto činnost a přicházejí poprvé, doporučujeme účast na semináři 31. března od 14 do 15 hodin v hlavní budově nemocnice, 1. patro. Noví lidé se mohou přihlásit u mne (náměstkyně ošetřovatelské péče Markéta Nemšovská, tel. 461 569 147) a ti, kteří již spolupráci navázali, se domlouvají přímo na odděleních, kde kontaktují staniční sestru."

Děkuji za rozhovor
Zdenka Hanyšová Celá

Další aktuality

Rodiče nedonošených dětí jsou v Pardubicích součástí týmu zdravotníků

27. listopadu 2023

Zásadní změnou v přístupu k nedonošeným dětem a jejich rodičům prošlo jako první v České republice dětské a novorozenecké oddělení Pardubické nemocnice, a to díky propracovanému systému mentoringu. Ten je základním principem česko-finského projektu Close Collaboration with Parents Training (úzké spolupráce s rodiči). Dvouletý tréninkový program končí, spolupráce s finskými zdravotníky pokračuje.