Jak léčit rány a kožní defekty? V Pardubicích se konal jubilejní mezinárodní kongres

Jak léčit rány a kožní defekty? V Pardubicích se konal jubilejní mezinárodní kongres
10. května 2022
Spolupráce při léčbě ran a kožních defektů mezi různými obory. To bylo hlavní téma XX. celostátního kongresu s mezinárodní účastí, který pořádala Nemocnice Pardubického kraje s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a Českou společností pro léčbu rány.

„Naší trvalou snahou bylo a je předávat si vzájemně zkušenosti, být stále v kontaktu s nejnovějšími poznatky v problematice hojení ran a také podporovat spolupráci mezi lékařskými a nelékařskými zdravotnickými obory,“ uvedl za organizační výbor kongresu primář Geriatrického centra Pardubické nemocnice Ivo Bureš.

„Akce byla určena pro lékaře z praxe, chirurgy, dermatology, geriatry, diabetology, internisty a lékaře ostatních oborů, kteří se zabývají léčbou rány. A také pro sestry jak z ambulantních i lůžkových zařízení, tak domácí péče,“ řekl primář Geriatrického centra Pardubické nemocnice, jehož potěšil obrovský zájem o kongres.

„Bylo znát, že lidé měli velkou chuť se potkat. Na účastnících kongresu jsem viděl úsměvy a radost z toho, že se po covidové pandemii opět mohli pobavit a sdílet své poznatky,“ prohlásil Ivo Bureš.

„Některé přednášky byly zaměřeny na širokou problematiku, co platí ve všech oborech, které se starají o rány a defekty. Cenné byly i vysoce specializované přednášky,“ podotkl člen organizačního výboru kongresu, na němž byly představeny i nové materiály či atypické postupy spojené s léčbou ran.

Další aktuality

Geriatrie: Medicínsky komplexní obor, který pomáhá nejen pacientům, ale i jejich rodinám

16. května 2022

Geriatrické centrum Pardubické nemocnice je pracoviště s jednou z nejdelších tradicí v tomto oboru v Česku. Poskytuje komplexní péči o seniory, a to jak v ambulantní, tak lůžkové složce, tedy na lůžkách akutních i následných. Právě geriatrie je jedním z mála medicínských oborů, který stále nabízí lékařům náhled na pacienta jako na celek. „Práce v geriatrii poskytuje možnost pracovat v obrovském medicínském rozsahu – to pak z lékařů dělá šikovné pracovníky v celkovém náhledu na pacienta s uměním kombinovat jednotlivé obory a diagnózy,“ říká primář geriatrického centra Ivo Bureš.

Ukrajinští uprchlíci se učí česky. Někteří už projevili zájem o práci

11. května 2022

V Nemocnici Pardubického kraje začal kurz Základy českého jazyka pro cizince, který je určen pro ukrajinské uprchlíky. „Oslovili jsme ty, které jsme měli v evidenci jako potenciální uchazeče o zaměstnání v Nemocnici Pardubického kraje. Přihlásilo se nám 10 zájemců. První lekce se jich zúčastnilo šest – jeden lékař, čtyři zdravotní sestry a jedna ošetřovatelka,“ uvedla vedoucí Odboru vzdělávání Nemocnice Pardubického kraje Alena Němečková.