Hejtman Netolický: Centrální příjmy jsou prioritou krajského zdravotnictví

Hejtman Netolický: Centrální příjmy jsou prioritou krajského zdravotnictví
5. února 2015
Po úspěšně zvládnuté fúzi a vzniku společnosti Nemocnice Pardubického kraje a. s., která byla předpokladem pro rozvoj celého systému krajského zdravotnictví, přichází nyní na řadu také problematika investic do rozvoje akutní péče. Proto je dle mého názoru nezbytné vybudovat centrální příjmy v jednotlivých zdravotnických zařízeních. Moderní zdravotnictví je nastaveno tak, že na centrální příjem je dovezen pacient, který je poté vyšetřen odborným lékařem a nemusí složitým způsobem vyhledávat příslušný příjem na jednotlivých odděleních.

Domnívám se, že centrální příjmy budou také významné z hlediska nakládání s lidskými zdroji, protože budou znamenat mnohem efektivnější využití lékařů, zdravotnického, ale i obslužného personálu. Jejich vybudování přinese potřebný impuls pro další rozvoj, který potřebují zejména pavilonové nemocnice, tedy Pardubice a Ústí nad Orlicí.

Pro Pardubický kraj bude určitě úspěchem, pokud se podaří projekt dokončit do roku 2020. Jedná se o střednědobý dosažitelný horizont, avšak záležet bude samozřejmě na systému financování, jelikož investice dosahují nemalých částek. V Pardubicích se odhadují náklady řádově na půl miliardy až miliardu korun. V Ústí nad Orlicí je to přibližně 200 milionů korun. V dalších nemocnicích by stačila pouze úprava stávajících prostor a jednotlivé investiční náklady by dosahovaly desítek milionů korun.

Z evropských fondů na takovéto investice prostředky již nebudou a v rámci předchozího programového období 2007 – 2013 jsme žádali o finance na obnovu přístrojového vybavení, technologií, ale především také na investice do zcela zanedbaných nemocničních budov. Když se podíváme na jejich stav před pěti šesti lety a dnes, tak lze konstatovat, že velká část problémů byla vyřešena, a nyní můžeme uvažovat o dalších investicích, které naše zdravotnictví nezbytně potřebuje.

Domnívám se, že vzhledem k očekávanému zlepšení hospodaření v rámci fúzované společnosti Nemocnice Pardubického kraje, lze předpokládat, že prostředky, které byly v minulosti projídány v rámci sanace provozních ztrát, budou moci být investovány například právě do centrálních příjmů.  

Plán na jejich vybudování sice přesahuje volební období stávající krajské samosprávy, ale domnívám se, že kdokoliv, kdo nastoupí v roce 2016 do krajské rady a bude mít na starosti zdravotnictví, bude pokračovat v započatých plánech. Pro nás je v současnosti prioritou příprava projektové dokumentace a zvážení veškerých způsobů financování. Centrální příjmy v nemocnicích na území kraje pro nás nejsou pouze snem, který by měl zůstat na papíře. Je to jasná priorita v oblasti zdravotnictví do roku 2020.