Gottvald, Ninger a Rudzan povedou Nemocnice Pardubického kraje

Gottvald, Ninger a Rudzan povedou  Nemocnice Pardubického kraje
6. listopadu 2014
Pardubice (6. 11. 2014) – Rada Pardubického kraje dnes při jednání Valné hromady Pardubické krajské nemocnice schválila personální obsazení tříčlenného představenstva nástupnické společnosti, tedy Nemocnic Pardubického kraje. K Tomáši Gottvaldovi, už dříve potvrzenému do funkce generálního ředitele, přibudou Vladimír Ninger a Petr Rudzan.

 „Návrh na obsazení zbývajících dvou členů představenstva předložil radě budoucí generální ředitel Tomáš Gottvald. Ztotožnili jsme se s jeho názorem vybrat nejbližší spolupracovníky z týmu, který již několik měsíců intenzivně pracuje na projektu fúze. Myslím, že představenstvo v tomto složení bude tvořit kompaktní a odborně velmi erudovaný tým a těším se na další spolupráci," uvedl 1. náměstek hejtmana zodpovědný za zdravotnictví Roman Línek.

„Oba kolegové jsou díky své účasti v představenstvech nemocnic velmi detailně seznámeni s celou problematikou, která nás čeká, a mají veškeré odborné předpoklady pro práci v budoucím představenstvu, samozřejmě ve svých odborných specializacích, Vladimír Ninger na úseku zdravotní péče a Petr Rudzan na úseku ekonomickém," konstatoval na jednání valné hromady Tomáš Gottvald.

Změny nastanou také v obsazení dozorčí rady. „Přesune se do ní nynější předseda představenstev Pavel Havíř. Rada bude šestičlenná a i když nám to zákon neukládá, chceme dvě místa ponechat zástupcům zaměstnanců," informoval Roman Línek.

Do konce letošního roku zůstávají ve funkci všichni současní ředitelé pěti nemocnic akutní péče, na vedoucí místa pro nemocnice v Pardubicích a v Chrudimi bude vypsáno výběrové řízení.

MUDr. Vladimír Ninger PhD. má dlouholeté zkušenosti s řízením zdravotnického zařízení, dva roky byl členem dozorčí rady Chrudimské nemocnice, a.s., čtyři roky je členem jejího představenstva, z toho jeden a půl roku je ředitelem Chrudimské nemocnice. Aktivně se podílí na přípravě fúze nemocnic Pardubického kraje. Má veškeré odborné předpoklady pro výkon funkce člena představenstva Nemocnic Pardubického kraje, a.s. a splňuje všechny zákonné požadavky na výkon funkce člena představenstva.

Ing. Petr Rudzan je od 1.1.2014 místopředsedou představenstva nemocnic akutní péče Pardubického kraje odpovědným za ekonomiku, je členem Řídícího výboru fúze, z této pozice aktivně řídí a zároveň tak odpovídá za úspěšný průběh fúze. Má veškeré odborné předpoklady pro výkon funkce člena představenstva Nemocnic Pardubického kraje, a.s. a splňuje všechny zákonné požadavky na výkon funkce člena představenstva. Ing. Petr Rudzan disponuje velkými zkušenostmi v oblasti řízení financí, kontrolních mechanismů, nákupu a IT, rovněž tak s řízením procesů restrukturalizace a optimalizace.