Fúze krajských nemocnic pokračuje podle plánu

Fúze krajských nemocnic pokračuje podle plánu
23. listopadu 2014
Pardubice (20. 11. 2014) – Fúze nemocnic akutní lůžkové péče Pardubického kraje se uskutečňuje podle plánu. Rada Pardubického kraje dnes vzala na vědomí informaci o průběhu fúze a předloží ji k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Pardubického kraje 11. prosince 2014.

„Proces transformace a fúze nemocnic Pardubického kraje probíhá zatím zcela v souladu s harmonogramem fúze schváleným usnesením Zastupitelstva v únoru letošního roku," informoval 1. náměstek hejtmana Roman Línek.

Jeho slova doplnil i generální ředitel Nemocnic Pardubického kraje (NPK) Tomáš Gottvald: „Právní náležitosti technické části fúze jsou naplněny a termín zápisu do obchodního rejstříku není ohrožen."

Představenstva pěti nemocnic ve spolupráci se smluvní advokátní kanceláří Kaplan & Nohejl 24. října zajistila sepsání rozhodnutí Pardubického kraje jako jediného akcionáře o schválení fúze sloučením ve formě notářského zápisu, a to jak pro zanikající společnosti, tak pro společnost nástupnickou. Současně byl 30. října podán návrh na zápis fúze sloučením Pardubické krajské nemocnice jako nástupnické společnosti a jednotlivých nemocnic jako společností fúzí zanikajících do obchodního rejstříku s požadovaným termínem zápisu 31. prosince 2014.

Fúzi řídí takzvaný řídicí výbor v čele s Tomášem Gottvaldem a se zapojením poradenské firmy KPMG funguje takzvaný monitorovací výbor. V něm jsou zastoupeny všechny kluby Zastupitelstva Pardubického kraje, které je o jednotlivých krocích fúze podrobně informováno.