Chirurgové se po dvouleté odmlce scházejí pod Kunětickou horou

Chirurgové se po dvouleté odmlce scházejí pod Kunětickou horou
12. května 2022
Chirurgie pánevního dna. To je hlavní téma již IV. setkání chirurgů pod Kunětickou horou, které se po dvouleté odmlce způsobené pandemií koronaviru koná ve čtvrtek 12. a v pátek 13. května 2022 v Kongresovém centru Dříteč u Pardubic.

„V letošním roce se soustředíme na dvě hlavní téma, a to periproktální píštěle a anastomóza na zažívacím traktu,“ uvedl za organizátory Lukáš Sákra, přednosta Chirurgické kliniky Pardubické nemocnice, jehož potěšilo, že se opět podařilo zajistit i mezinárodní účast.

Chirurgickému kongresu v letošním roce předcházelo také jednání výboru České chirurgické společnosti ČLS JEP, většina jeho členů se pak účastní i samotných přednášek, někteří v předsednictvech, jiní i se samostatnými příspěvky. Setkání chirurgů tak otevírala přednáška předsedy výboru České chirurgické společnosti ČLS JEP profesora Zdeňka Kaly na téma Pankreatické anastomózy a jejich úskalí.

Nejen lékaři, ale i chirurgické sestry

„Velmi dobře si uvědomujeme, jak důležitými členkami týmu jsou zdravotní sestry, které se konference pravidelně účastní. Vzhledem k velkému zájmu tak je součástí kongresu úplně samostatná ošetřovatelská sekce. Jejím tématem bude Chirurgické ošetřovatelství v proudu času,“ řekla vrchní sestra Chirurgické kliniky Pardubické nemocnice Blanka Hošková.

Akci pořádá Chirurgická klinika Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Fakultní nemocnicí Hradec Králové a Aesculap Akademií, a to pod záštitou České chirurgické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a hlavní sestry České republiky České asociace sester. Záštitu nad kongresem převzal také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a pardubický primátor Martin Charvát.

Další aktuality

Geriatrie: Medicínsky komplexní obor, který pomáhá nejen pacientům, ale i jejich rodinám

16. května 2022

Geriatrické centrum Pardubické nemocnice je pracoviště s jednou z nejdelších tradicí v tomto oboru v Česku. Poskytuje komplexní péči o seniory, a to jak v ambulantní, tak lůžkové složce, tedy na lůžkách akutních i následných. Právě geriatrie je jedním z mála medicínských oborů, který stále nabízí lékařům náhled na pacienta jako na celek. „Práce v geriatrii poskytuje možnost pracovat v obrovském medicínském rozsahu – to pak z lékařů dělá šikovné pracovníky v celkovém náhledu na pacienta s uměním kombinovat jednotlivé obory a diagnózy,“ říká primář geriatrického centra Ivo Bureš.

Ukrajinští uprchlíci se učí česky. Někteří už projevili zájem o práci

11. května 2022

V Nemocnici Pardubického kraje začal kurz Základy českého jazyka pro cizince, který je určen pro ukrajinské uprchlíky. „Oslovili jsme ty, které jsme měli v evidenci jako potenciální uchazeče o zaměstnání v Nemocnici Pardubického kraje. Přihlásilo se nám 10 zájemců. První lekce se jich zúčastnilo šest – jeden lékař, čtyři zdravotní sestry a jedna ošetřovatelka,“ uvedla vedoucí Odboru vzdělávání Nemocnice Pardubického kraje Alena Němečková.