Chirurgická klinika představila své onkochirurgické zkušenosti v Japonsku

Chirurgická klinika představila své onkochirurgické zkušenosti v Japonsku
8. listopadu 2016
Lékaři Chirurgické kliniky Pardubické nemocnice představili výsledky své práce v oblasti onkochirurgie a intenzivní medicíny v zemi vycházejícího slunce. 

Pardubičtí chirurgové se aktivně zapojili do programu 40. světového kongresu mezinárodní chirurgické organizace International College of Surgeons, který se ve dnech 23. až 26. října 2016 konal ve starobylém japonském Kyotu. „Kongres navštívilo více než dva tisíce účastníků z celého světa z řad lékařů a jiných profesí různých odborností. Nosným tématem byla onkochirurgie, ale v programu byla i další problematika, nejen chirurgická,“ uvedl přednosta Chirurgické kliniky doc. MUDr. Jiří Šiller, Ph.D. „Významnost a vážnost kongresu se odrazila již ve slavnostním zahájení. Zúčastnil se ho totiž sám japonský císař Akihito s chotí,“ dodal přednosta.

Jubilejní kongres organizace International College of Surgeons pořádal jeden z předních japonských chirurgů Hisakazu Yamagishi, jenž je emeritním profesorem medicíny na Kyoto Prefectural University. Zároveň byl prezidentem této významné akce.

International College of Surgeons je nejstarší světovou chirurgickou organizací a zároveň jedinou, která oficiálně spolupracuje se světovou zdravotnickou organizací WHO. V současnosti má šest kontinentálních federací, které sdružují 67 národních sekcí ve 112 zemích všech kontinentů. „Jedná se o organizaci výběrovou, která dbá na vysokou odbornou a morální kvalitu svých členů. Výrazně přispěla k rozšíření kvalitní chirurgie do celého světa,“ připomněl přednosta Šiller a dodal: „Československá a později česká sekce ICS patří k nejstarším na světě.“ Kongresu v japonském Kyotu se tak pochopitelně zúčastnili i vybraní členové české sekce ICS. Zastoupení mezi nimi měla rovněž Chirurgická klinika Pardubické nemocnice, mezi jejíž pilíře činnosti patří právě onkochirurgie. Vedle doc. Šillera se do programu aktivně zapojili také jeho kolegové MUDr. Vladimír Červinka, Ph.D. a MUDr. Jiří Matyáš. Na kongresu prezentovali své zkušenosti z praxe. „V našich přednáškách jsme se věnovali problematice karcinomu žaludku, prsní žlázy a intenzivní medicíny. Potěšilo nás, že naše sdělení vyvolala zájem posluchačů a bohatou diskusi po jejich skončení,“ řekl přednosta Šiller.

„Kongres v Japonsku měl nejen vysokou odbornou úroveň, ale byl i společensky na výši. Součástí našeho pobytu byla rovněž různá setkání s představiteli celosvětového vedení ICS, řadou význačných chirurgů a především s našimi japonskými přáteli, s nimiž někteří z nás máme mnohaleté osobní vazby. Příjemnou vsuvkou týdenního pobytu bylo i částečné poznání kultury a běžného života v zemi vycházejícího slunce.“ 

Dušan Korel