8. ročník Dne Pardubické nemocnice s filmovou tečkou se blíží, koná se 21. června

8. ročník Dne Pardubické nemocnice s filmovou tečkou se blíží, koná se 21. června
8. června 2017
Pardubická nemocnice i v letošním roce pořádá Den nemocnice s večerním promítáním filmu. Koná se ve středu 21. června.

Jak předcházet řadě onemocnění a jak žít zdravě, ověřit si svůj zdravotní stav, prohlédnout si nemocnici v roli návštěvníka, prohlédnout si Pardubice z ojedinělé vyhlídky a večer prožít před filmovým plátnem.

Pardubická nemocnice nabízí bohatý program na první letní den. Ve středu 21. června bude pořádat již osmý ročník Dne nemocnice. „Tuto tradiční akci vnímáme jako příležitost připomenout lidem, jak je důležité starat se o své zdraví a o prevenci. A zároveň chceme ukázat, že se na nás mohou s důvěrou obrátit v případě jakýchkoliv zdravotních obtíží a že v nás mají kvalitního poskytovatele zdravotní péče. A pochopitelně se jedná o ideální možnost přiblížit veřejnosti, co je v nemocnici nového,“ uvedl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

„Chceme, aby akce představila naši nemocnici v co největší šíři, byť se koná za jejího plného provozu. Znovu jsme program rozšířili o několik novinek, aby byl zajímavý pro návštěvníky všech generací,“ dodala ředitelka Pardubické a Chrudimské nemocnice Štěpánka Fraňková.

Osmý ročník Dne nemocnice se bude konat pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a krajského radního pro zdravotnictví Ladislava Valtra. „Přejeme si, aby naše nemocnice byly vnímány nejen jako místo, které pacientům zajistí profesionální péči, ale zároveň i jako prostředí, které je otevřené, příjemné a přátelské. Dnes již tradiční Den nemocnice k tomuto našemu cíli velmi dobře přispívá,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martina Netolický.

„Preventivní vyšetření, prohlídky pracovišť s výkladem a mnoho dalšího nabídne již osmý Den nemocnice. Ten je jedinečnou příležitostí, při které veřejnost může proniknout do fungování nemocnice trochu jiným úhlem pohledu. Považuji za důležité, aby dobře fungovala komunikace nejen mezi jednotlivými krajskými nemocnicemi, ale právě i maximální informovanost potenciálních pacientů,“ řekl krajský radní zodpovědný za oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.

Časový harmonogram 8. ročníku Dne Pardubické nemocnice (středa 21. 6. 2017) 9.00 - 11.00: program na oddělení klinické psychologie 12.30: slavnostní zahájení akce 13.00 - 16.00: hlavní program 21.00: filmová projekce pod širým nebem snímku Výchozí bod s programem k 80. výročí vzniku očního oddělení.

Detailní program 8. ročníku Dne Pardubické nemocnice
Nově i tejpování nebo dopolední psychologie

Letošní Den nemocnice bude slavnostně zahájen ve 12.30 hodin před budovou ředitelství. Součástí úvodu bude také předání finančního daru od společnosti Elektrárny Opatovice určeného na modernizaci porodnice. Od 13.00 hodin bude probíhat tříhodinový program, který nabídne více než dvacet preventivních vyšetření či specializovaných poraden. Již tradičně bude možné zajít na prohlídku pigmentových znamének, nechat si vyšetřit čich, navštívit výživovou poradnu nebo si nechat změřit hladinu cukru v krvi. Transfuzní oddělení nabídne zjištění krevní skupiny mimořádně zdarma a testování na virus HIV za sníženou cenu. Novinkou bude poradna pro optimalizaci životního stylu, která nabídne rady pro odvykání kouření, test závislosti na alkoholu či test syndromu vyhoření.

Po loňském zájmu veřejnosti nebude v programu chybět ani zdravotně-sociální poradenství. „Nově jsme zařadili problematiku proleženin, což je nesmírně riziková oblast, zejména u starší generace. Chceme upozornit na důležitost prevence. A novinkou budou také ukázky tejpování,“ uvedla ředitelka Fraňková.

Většina preventivních vyšetření a poraden bude probíhat v odpoledním hlavním programu, ovšem již dopoledne mezi 9.00 až 11.00 hodin bude možné navštívit oddělení klinické psychologie. Nabídne screeningové vyšetření kognitivních funkcí, duševní hygienu a zdraví a nácvik relaxační a imaginativní techniky. „Často se zabýváme fyzickými obtížemi, ale na psychiku zapomínáme. I nemocnou duši je ale potřeba léčit,“ připomněla ředitelka Fraňková.

Pro návštěvníky akce bude znovu připravena soutěž o zajímavé věcné ceny. Za absolvované preventivní vyšetření či návštěvu specializované poradny získají potvrzení na soutěžní kupón. Jejich slosování proběhne na konci odpoledního programu.  

Možnost navštívit pitevnu

Den nemocnice opět nabídne možnost projít si některá pracoviště s odborným komentářem. Bude možné si prohlédnout moderní přístroje na radiodiagnostickém oddělení, podívat se na transfuzní oddělení a zjistit, jak se odebírá krev a co se s ní děje po odběru. Budoucí maminky mohou navštívit porodní sály. A mimořádně bude umožněna prohlídka pitevny, která vloni prošla rozsáhlou modernizací. „Díky rekonstrukci a novému vybavení se z ní stalo špičkové pracoviště. Navíc naši soudní lékaři i patologové mají opravdu velké renomé,“ uvedla ředitelka Fraňková a dodala: „Bohužel i úmrtí jsou součástí našeho života a nemocnice. Veřejnost se však při této příležitosti může přesvědčit, že máme důstojné podmínky pro zemřelé.“

Pestrou nabídku pro návštěvníky Dne nemocnice si připravily i lékárna pro veřejnost a prodejna zdravotnických potřeb. Na obou místech bude po celou otevírací dobu možné využít slevu 10 procent na sortiment z volného prodeje a na zdravotnickou obuv. Navíc je nachystáno i několik dalších promoakcí a také možnost vyhrát zajímavé dárkové balíčky. Účtenky budou slosovatelné a na konci odpoledního programu budou vylosování tři zákazníci lékárny i zdravotnických potřeb.

Již tradičně bude možné si zakoupit rovněž ruční výrobky klientů psychiatrického stacionáře. Novinkou programu bude přednáška náměstka léčebně preventivní péče Romana Michálka o historii Pardubické nemocnice. Připomene, že první všeobecná nemocnice v Pardubicích byla založena před 160 lety.  

Nechybí prohlídka Vodárenské věže

Vedle „zdravotního“ bude od 13.00 do 16.00 hodin probíhat také doprovodný program. A nabídne řadu lákadel. Představí se v něm složky Integrovaného záchranného systému se svou technikou a Městská policie Pardubice s jízdním oddílem. Bude možné opět navštívit Vodárenskou věž a pokochat se pohledem na Pardubice. U této technické památky bude expozice historických vozidel členů Veteran klubu Pardubice. V areálu nemocnice budou mít své prezentace Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice, lázeňská a rehabilitační zařízení z regionu, Sportovní park Pardubice 2017 nebo Destinační společnost Východní Čechy. Bude možné získat autogramy pardubických hokejistů, basketbalistů, fotbalistů a hokejbalistů, pro děti budou připraveny soutěže.  

Film připomene 80 let očního oddělení

Večerní tečku za 8. Dnem nemocnice udělá filmová projekce pod širým nebem pro veřejnost se vstupem zdarma. Letos byl zvolen americký film Výchozí bod (I Origins), který se zabývá jedinečností lidské oční duhovky. Program začne v 21.00 hodin. „Tímto filmem chceme připomenout 80. výročí vzniku samostatného očního oddělení Pardubické nemocnice,“ uvedl generální ředitel Gottvald. Oční tématika se výrazně promítne do celého Dne nemocnice. Již v odpolední části bude pro návštěvníky připravena výrazně rozšířená nabídka preventivních vyšetření na očním oddělení včetně dětského screeningu.

Ve velké posluchárně se uskuteční beseda s lékařem tohoto pracoviště Jiřím Blažkem na téma „Oční lékař v Indii a v Ghaně“. Bude hovořit o své stáži na největší světové oční klinice v Indii a o své dobrovolnické práci na oční klinice v Ghaně. Historii a současnost zdejšího očního oddělení a také jeho nejvýraznější osobnosti připomene i program před promítáním filmu. „Toto pracoviště má nejen bohatou minulosti, ale i velice kvalitní současnost. Proto jsme se rozhodli tímto způsobem oslavit jeho jubileum,“ řekla ředitelka Fraňková.  

Upozornění pro návštěvníky nemocnice

Z důvodu přípravy, konání a rozmístění jednotlivých prezentací Dne nemocnice bude v průběhu v úterý 20. června a po celou středu 21. června omezena kapacita parkovacích ploch v areálu nemocnice, zejména v centrální části. „Proto prosíme návštěvníky a pacienty o shovívavost a využití parkovacích ploch v okrajových částech areálu nebo mimo areál, případně zvolení jiného způsobu dopravy,“ řekla ředitelka Fraňková.

Dušan Korel  
PARTNEŘI DNE NEMOCNICE