VII. demonstrační kurz a seminář plastiky boltců

14.-15.
říjen 2021
00:00 hod.

místo konání

Svitavská nemocnice

Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Nemocnice Pardubického kraje, a. s., Svitavská nemocnice, Pardubická nemocnice, Klinika dětské ORL LF MU a FN Brno, Oddělení dětské plastické chirurgie KDCHOT LF MU a FN Brno a Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP pořádají 14.–15. října VII. demonstrační kurz a seminář Plastiky boltců.

Více informací naleznete zde.