Spolek lékařů ČLS JEP

Spolek lékařů v Pardubicích ČLS JEP si vás dovoluje pozvat na večerní přednášku dne 20. 01. 2022.

20.
leden 2022
16:30 hod.

místo konání

Pardubická nemocnice

20. 01. 2022 – Přednáškový večer 

Více informací o Spolku lékařů v Pardubicích ČLS JEP naleznete zde.

ORL

MUDr. Karel Pokorný, Ph.D.: P16 pozitivní tumory orofaryngu

Gynekologie

MUDr. Zuzana Navrátilová, MUDr. Petr Müller: Gravidita při hormonálním nitroděložním tělísku

Interna

MUDr. Daniel Seibert: Spondyloartritídy

Plicní

MUDr. Hana Horáková – Obtížně léčitelné astma