25. krajský kardiologický seminář

Kardiologické oddělení Interní kliniky Pardubické nemocnice pořádá ve čtvrtek 13. října 2022 už 25. kardiologický seminář. Hlavním tématem bude srdeční selhání.

13.
říjen 2022
14:00 hod.

místo konání

Hudební sál radnice Pardubice

kontakt

Kardiologické oddělení Pardubická nemocnice

Program:

14:00–15:00 hod.

Předsedající: MUDr. Petr Vojtíšek, CSc., MUDr. Jan Matějka, Ph.D.

  1. MUDr. Jiří Vondrák (Pardubice): Akutní srdeční selhání
  2. MUDr. Andreas Krüger (Praha): Krátkodobé mechanické podpory oběhu u srdečního selhání
  3. MUDr. Jan Málek (Pardubice): Ambulantní léčba po akutním srdečním selhání 

15:00–15:30 hod.

přestávka 

15:30 – 16:30 hod.

Předsedající: MUDr. Jan Matějka, Ph.D., MUDr. Jan Málek 

  1. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. (Hradec Králové): Diagnostický postup u dilatované kardiomyopatie
  2. MUDr. Jan Bělohlávek (Pardubice): Role CIEDs v léčbě srdečního selhání

Kazuistiky:

  1. MUDr. Jan Málek: Amyloidóza srdce
  2. MUDr. Filip Vahala, MUDr. Alena Staňková: Fulminantní myokarditida
  3. MUDr. Jiří Vítek: Alkoholická kardiomyopatie 

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Dokumenty ke stažení