Modernizace - aktuality a informace

2021–23: Stavba nové budovy

V areálu Pardubické nemocnice probíhá stavba centrálního urgentního příjmu, trvat by měla do konce roku 2023 a souvisí s ní řada změn a omezení v areálu. Proto prosíme:

  • Při pohybu v nemocničním areálu dbejte opatrnosti a sledujte informační značení!

  • Vzhledem k záboru stavební plochy dochází výraznému omezení počtu parkovacích míst. Proto zvažte nutnost vjíždět do areálu autem. Pokud je to možné, zvolte jinou variantu dopravy.

  • Pravidelně sledujte naše webové stránky, kde najdete aktuální důležité informace.


Co byste dále neměli přehlédnout:

  • Vstup do budovy neurologie (č. 19) je po dobu stavby možný pouze z ulice Bokova z vnější strany areálu.

  • Dlouhodobě uzavřen je jeden z vchodů do budovy č. 2, je tedy nutné, aby pacienti vstupovali do budovy chirurgické kliniky recepcí budovy č. 27 (vchod ze strany od heliportu).

  • Informace, podatelna a pokladna (včetně měničky na peníze a automatu na regulační poplatky) se přesunuly do budovy č. 13.

  • V areálu nemocnice došlo ke změně v organizaci provozu – některé komunikace byly zjednosměrněny, jiné úplně uzavřeny. Zároveň dochází k výraznému omezení počtu parkovacích míst.