Modernizace - aktuality a informace

2021–23: Stavba nové budovy

V areálu Pardubické nemocnice probíhá stavba centrálního urgentního příjmu, trvat by měla do konce roku 2023 a souvisí s ní řada změn a omezení v areálu. Proto prosíme:

  • Při pohybu v nemocničním areálu dbejte opatrnosti a sledujte informační značení!

  • Vzhledem k záboru stavební plochy dochází výraznému omezení počtu parkovacích míst. Proto zvažte nutnost vjíždět do areálu autem. Pokud je to možné, zvolte jinou variantu dopravy.

  • Pravidelně sledujte naše webové stránky, kde najdete aktuální důležité informace.


Aktuálně 05–09/2022:

Stavba centrálního urgentního příjmu v Pardubické nemocnici pokračuje a v následujících měsících si vyžádá další provozní změny v areálu.

Začátkem května došlo k rozšíření záboru stavby do prostoru „náměstíčka“ za hlavním (horním) vjezdem do areálu nemocnice. Byla tak zrušena všechna parkovací místa s výjimkou dvou míst pro ZTP pro lékárnu. Pacienti a veřejnost mohou jako náhradu za tato zrušená místa využít dočasné parkovací plochy u budovy Chirurgické kliniky (budova č. 27, u heliportu).

V pondělí 13. června v odpoledních hodinách se pak zábor rozšíří až do těsné blízkosti prostoru před nemocniční lékárnou. Zrušena tak budou v tomto prostoru veškerá parkovací místa (včetně ZTP). Hlavní změnou pak bude uzavření hlavní vjezdové brány z Kyjevské ulice. Veřejnost a pacienti tak budou muset využívat k vjezdu do areálu pouze spodní vrátnici.

UPOZORNĚNÍ: Provoz lékárny a zdravotnických potřeb i přes výše uvedené změny zůstane po celou dobu záboru zachován beze změny.

Plánek č. 1 – Stav záboru prostoru u náměstíčka před lékárnou (5. –31. května)

Plánek č. 2 – Stav záboru prostoru u náměstíčka před lékárnou (od 13. června do září 2022)


Co byste dále neměli přehlédnout:

  • Vstup do budovy neurologie (č. 19) je po dobu stavby možný pouze z ulice Bokova z vnější strany areálu.

  • Dlouhodobě uzavřen je jeden z vchodů do budovy č. 2, je tedy nutné, aby pacienti vstupovali do budovy chirurgické kliniky recepcí budovy č. 27 (vchod ze strany od heliportu).

  • Informace, podatelna a pokladna (včetně měničky na peníze a automatu na regulační poplatky) se přesunuly do budovy č. 13.

  • V areálu nemocnice došlo ke změně v organizaci provozu – některé komunikace byly zjednosměrněny, jiné úplně uzavřeny. Zároveň dochází k výraznému omezení počtu parkovacích míst.