Modernizace - aktuality a informace

2021–2023: Stavba nové budovy

V areálu Pardubické nemocnice probíhá stavba pavilonu chirurgických oborů a urgentního příjmu, trvat by měla do konce roku 2023 a souvisí s ní řada změn a omezení v areálu. Proto prosíme:

 • Při pohybu v nemocničním areálu dbejte opatrnosti a sledujte informační značení!

 • Vzhledem k záboru stavební plochy dochází výraznému omezení počtu parkovacích míst. Proto zvažte nutnost vjíždět do areálu autem. Pokud je to možné, zvolte jinou variantu dopravy.

 • Pravidelně sledujte naše webové stránky, kde najdete aktuální důležité informace.


Aktuálně:

 

Úprava náměstíčka za hlavní bránou Pardubické nemocnice

Plocha u hlavního vjezdu do nemocnice pomalu začne získávat finální podobu. Stavební práce si vyžádají úpravy v provozu a od září také omezení parkování a přístup k budovám 30, 17, 24. Kožní oddělení a neurologie budou nejlépe dostupné z ulice Bokova.

Přehled nejbližších změn

Datum

Práce

Omezení

pátek 18.– neděle 20. srpna

přeložky inženýrských sítí; zábor plochy před horním výjezdem (kolem prodejny Vitamínka)

uzavření horního výjezdu (pro pěší s opatrností možnost průchodu)

pátek 25. – neděle
27. srpna

přeložky inženýrských sítí; zábor plochy před hlavním vjezdem z ulice Kyjevská

uzavření horního/hlavního vjezdu do nemocnice, nutnost využít spodní vrátnici (pro pěší s opatrností možnost průchodu)

pondělí 28. srpna – polovina září

úprava prostoru před nemocniční lékárnou; terénní úpravy kolem stavby a komunikace k zadnímu traktu CUP

omezený počet parkovacích míst; chodník podél budov 30, 17, 24 využíván jako komunikace

polovina zářípolovina října

úprava náměstíčka před zdravotnickými potřebami; terénní úpravy kolem stavby a komunikace k zadnímu traktu CUP

dočasné zrušení parkovacích míst; chodník podél budov 30, 17, 24 využíván jako komunikace

začátek říjenkonec listopadu

úprava náměstíčka v prostoru bývalých hodin; terénní úpravy kolem stavby a komunikace k zadnímu traktu CUP

dočasné zrušení parkovacích míst - od 3.10.2023; chodník podél budov 30, 17, 24 využíván jako komunikace

 

Oddělení radiodiagnostiky – budova 14 (rentgen, CT, magnetická rezonance, PET-CT…)

 • stávající chodník před vstupem bude uzavřen stavbou
 • pracoviště bude nově přístupné po chodníčku z parkoviště před vedlejším oddělením kardiologie (budova č. 4)
 • pro sanitní vozy budou na parkovišti u oddělení kardiologie vyhrazena 2 parkovací místa a další 3 pro ostatní vozidla

Spojovací komunikace mezi budovami 14 (radiodiagnostika) a 7 (dětské oddělení)

 • do listopadu 2023 zabrána stavbou

Komunikace podél budov 14 (radiodiagnostika) a 4 (kardiologie)

 • dočasně označena jako slepá ulice s obousměrným provozem

Co byste dále neměli přehlédnout:

 • Vstup do budovy neurologie (č. 19) je po dobu stavby možný pouze z ulice Bokova z vnější strany areálu.

 • Dlouhodobě uzavřen je jeden z vchodů do budovy č. 2, je tedy nutné, aby pacienti vstupovali do budovy chirurgické kliniky recepcí budovy č. 27 (vchod ze strany od heliportu).

 • Informace, podatelna a pokladna (včetně měničky na peníze a automatu na regulační poplatky) se přesunuly do budovy č. 13.

 • V areálu nemocnice došlo ke změně v organizaci provozu – některé komunikace byly zjednosměrněny, jiné úplně uzavřeny. Zároveň dochází k výraznému omezení počtu parkovacích míst.

 • Od 15. května 2023 do konce listopadu se v souvislosti s výstavbou vjezdu do suterénních prostor nově budovaného pavilonu v Pardubické nemocnici zvětší plocha zabraná stavbou.