Modernizace - aktuality a informace

2021–23: Stavba nové budovy

V areálu Pardubické nemocnice probíhá stavba centrálního urgentního příjmu, trvat by měla do konce roku 2023 a souvisí s ní řada změn a omezení v areálu. Proto prosíme:

  • Při pohybu v nemocničním areálu dbejte opatrnosti a sledujte informační značení!

  • Vzhledem k záboru stavební plochy dochází výraznému omezení počtu parkovacích míst. Proto zvažte nutnost vjíždět do areálu autem. Pokud je to možné, zvolte jinou variantu dopravy.

  • Pravidelně sledujte naše webové stránky, kde najdete aktuální důležité informace.


Aktuálně 05–09/2022:

Stavba centrálního urgentního příjmu v Pardubické nemocnici pokračuje a v následujících měsících si vyžádá další provozní změny v areálu.

Od 13. června došlo k rozšíření záboru stavby budovy urgentního příjmu až do těsné blízkosti prostoru před nemocniční lékárnou. Zrušena tak jsou v tomto prostoru veškerá parkovací místa (včetně ZTP). Tento zábor také přináší několik změn v provozu:

  • Vjezd hlavní (horní) vrátnicí do areálu Pardubické nemocnice je uzavřen (s výjimkou sanitních vozů).
  • Vjezd a výjezd do areálu je možný pouze spodní vrátnicí, která funguje v nepřetržitém provozu.
  • Kolem nemocniční lékárny je zachován pouze průchod pro pěší.

UPOZORNĚNÍ: Provoz lékárny a zdravotnických potřeb i přes výše uvedené změny zůstane po celou dobu záboru zachován beze změny.

Stav záboru prostoru u náměstíčka před lékárnou (od června do září 2022)


Co byste dále neměli přehlédnout:

  • Vstup do budovy neurologie (č. 19) je po dobu stavby možný pouze z ulice Bokova z vnější strany areálu.

  • Dlouhodobě uzavřen je jeden z vchodů do budovy č. 2, je tedy nutné, aby pacienti vstupovali do budovy chirurgické kliniky recepcí budovy č. 27 (vchod ze strany od heliportu).

  • Informace, podatelna a pokladna (včetně měničky na peníze a automatu na regulační poplatky) se přesunuly do budovy č. 13.

  • V areálu nemocnice došlo ke změně v organizaci provozu – některé komunikace byly zjednosměrněny, jiné úplně uzavřeny. Zároveň dochází k výraznému omezení počtu parkovacích míst.