Rozhovor s místopředsedou představenstev Petrem Rudzanem

Rozhovor s místopředsedou představenstev Petrem Rudzanem

28. srpna 2014

Pane místopředsedo, jste zodpovědný za ekonomickou stránku spojení pěti nemocnic do jedné. Jak pokračují práce v této oblasti? Staly se některé důležité události. Ta první podstatná a nejvíce pracovně náročná je, že v souladu s harmonogramem procesů fúze došlo k mimořádné účetní uzávěrce k 30. červnu 2014. Uskutečnili jsme ji v souladu s rozhodnutím zastupitelstva Pardubického kraje o fúzi nemocnic akutní péče, akcionáře, představenstev nemocnic, s harmonogramem procesů fúze, ale také v souladu se zákonem o účetnictví a zákonem o přeměnách společností.