Děkujeme našim sestřičkám za jejich obětavou práci

Děkujeme našim sestřičkám za jejich obětavou práci

12. května 2023

V den výročí narozenin zakladatelky moderního ošetřovatelství Florence Nightingalové, tedy 12. května, se každoročně slaví Mezinárodní den sester. Obětavé práce zdravotních sestřiček si vážíme i v Nemocnici Pardubického kraje. Sestry a ostatní zdravotnický personál stojí vždy v centru dění poskytování péče, protože role každého jednotlivého člena ošetřovatelského týmu je v systému zdravotní péče nezastupitelná a významná.

Přístup k oddělení radiodiagnostiky se kvůli stavbě dočasně změní

Přístup k oddělení radiodiagnostiky se kvůli stavbě dočasně změní

10. května 2023

V souvislosti s výstavbou vjezdu do suterénních prostor nově budovaného pavilonu v Pardubické nemocnici se zvětší plocha zabraná stavbou. Omezení budou nově zasahovat i další přilehlé komunikace a v areálu nemocnice se změní i přístup k oddělení radiodiagnostiky. Změny budou platit od 15. května do konce listopadu. Pacienty, návštěvníky i všechny další příchozí do nemocnice prosíme o zvýšenou opatrnost, ohleduplnost a respektování dopravního značení.