Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti webového obsahu Nemocnice Pardubického kraje

Nemocnice Pardubického kraje a.s. (NPK) se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky provozované NPK s výjimkou některých subsystémů.

STAV SOULADU

Internetové stránky NPK jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

RESPONZIVITA INTERNETOVÝCH STRÁNEK

Tyto webové stránky splňují požadavky přístupnosti ze stolních počítačů a z mobilních zařízení, neboť šablona těchto webových stránek je plně responzivní, tzn., že díky přizpůsobivosti vůči velikosti displeje umožňují pohodlné prohlížení. Prvky na responzivním webu se přeskupí tak, aby byl web snadno čitelný a plně funkční. Responzivní design umožňuje práci na mobilních, na zařízeních s operačními systémy Android, iOs i Microsoft. Veškerý obsah stránek splňuje požadavky na vnímatelnost, srozumitelnost a stabilitu pro jejich návštěvníky, zejména pro osoby se zdravotním postižením. Přístupnost internetových stránek ze stolních počítačů i z mobilních zařízení je podložena splněním harmonizující normy Evropské unie a splňují v rozsahu § 4 a 5 příslušný zákon. Velikosti písma jsou uvedeny v relativních jednotkách a je možné je dle potřeby zvětšit uživatelským nastavením.

INFORMACE PREZENTOVANÉ V JINÝCH FORMÁTECH

Na webových stránkách www.nempk.cz jsou informace dostupné i v jiné než textové podobě, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké. Formáty.pdf a.doc jsou tak vhodnější pro tisk.

.pdf – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader
.doc, .xls, .ppt – společnost Microsoft poskytuje aplikace řady MS Office

OSTATNÍ SDĚLENÍ

Uspořádání a ovládání webových stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami. Některé texty nejsou definovány v relativních jednotkách.

V případě, že je pro vás obsah a text webových stránek obtížně čitelný, můžete si jej zvětšit pomocí nástroje vašeho prohlížeče. Obsah a text webové prezentace je responzivní, tj. přizpůsobí se rozlišení vašeho monitoru. V nejběžněji užívaných prohlížečích lze obsah a text zvětšovat a zmenšovat taktéž za užití klávesových zkratek CTRL+ a CTRL—.

Kód stránek je vytvořen v souladu s normou HTML 5, pomocí kaskádových stylů CSS a JavaScriptu.

Ovládání stránek není závislé na použití myši. Navigační odkazy je možné procházet pomocí klávesy TAB.

PŘÍSTUPNOST INFORMAČNÍHO OBSAHU

Informační obsah webu je vždy stejný a plnohodnotný nezávisle na technologii použité k jeho prezentaci. Internetové stránky jsou dostupné ve většině dostupných internetových prohlížečů.

NEPŘÍSTUPNÝ OBSAH

Níže uvedený obsah není přístupný:

Některá starší fota či fotoalba ve fotogaleriích postrádají alternativní textový popis. Některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky. Některé dříve vložené textové dokumenty ve formátu PDF neobsahují strojově čitelnou vrstvu. Uvedení těchto nedostatků do souladu s příslušnými právními předpisy a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 99/2019 Sb., zmíněné nedostatky proto nebudou dodatečně upravovány. Bude-li to po technické stránce možné, bude uživateli webových stránek poskytnuto alternativní řešení pro přístup k obsahu a jeho využití.

VYPRACOVÁNÍ TOHOTO PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 11. 12. 2020 po vlastním posouzení přístupnosti webových stránek.

ZPĚTNÁ VAZBA A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Případné náměty, postřehy či informace týkající se přístupnosti těchto webových stránek pošlete na adresu komunikace@nempk.cz.

POSTUPY PRO PROSAZOVÁNÍ PRÁVA

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
Odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
E-mail: pristupnost@mvcr.cz