Pohotovost v Litomyšli

Lékařská pohotovostní služba je určena pro případy náhlé změny zdravotního stavu či zhoršení průběhu onemocnění mimo ordinační dobu registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, registrujícího zubního lékaře či ambulantního speciality.

Lékařská pohotovostní služba není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení.

Lékařská pohotovostní služba dále není určena pro poskytování péče při stavech, které:

  • bezprostředně ohrožují život postiženého,
  • mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti,
  • způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny,
  • působí náhlé utrpení a náhlou bolest,
  • působí změny chování a jednání postiženého, ohrožují jeho samotného nebo jeho okolí.

V těchto případech je vhodné neprodleně aktivovat Zdravotnickou záchrannou službu na čísle 155, resp. mezinárodním čísle 112. Dostupnost této zdravotní služby je v ČR kompletní, včetně pokrytí území leteckou záchrannou službou.

Pokud se nemocný s výše uvedenými obtížemi nachází v areálu nemocnice, je ošetřen v příjmové ambulanci příslušného oddělení.

Linka pro odkladné stavy

Při Zdravotnické záchranné službě Pardubického kraje je zřízena Linka pro odkladné stavy.  Linku lze využít v případě neakutního stavu, tedy stavu, který nevyžaduje neodkladnou péči. Jako jsou například teploty, chřipka, zažívací potíže (zvracení, průjem), chronické bolesti aj. Na lince pro odkladné stavy pracují operátoři Záchranné služby, kteří stav vyhodnotí a doporučí řešení cestou praktického lékaře, LSPP, svépomocí nebo je stav vyhodnocen jako neodkladný s nutným transportem do nemocničního zařízení k dalšímu vyšetření. Linka pro odkladné stavy: 469 666 666 nebo 469 666 999

 

Lékařská pohotovostní služba pro dospělé

Adresa: Litomyšlská nemocnice, přízemí budovy N
Telefon: 461 655 319
Ordinační/provozní doba:
So, Ne, svátky: 8.00–13.00

 

Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost

Adresa: Litomyšlská nemocnice, budova P
Telefon: 461 655 258
Ordinační/provozní doba:
So, Ne, svátky: 8.00–13.00
 

Lékárenská pohotovostní služba

V neděli v době provozu lékařské pohotovostní služby vydává léky nemocniční lékárna umístěná u vchodu do areálu nemocnice. Sobotní prodlouženou službu zajišťují ostatní litomyšlské lékárny dle rozpisu.