Parkování v nemocnici

V areálech Nemocnice Pardubického kraje je možné parkovat pouze na místech tomu vyhrazených. Při parkování a jízdě v areálech platí pravidla silničního provozu včetně svislého a vodorovného dopravního značení. Dávejte především pozor na přednost vozidel přijíždějících zprava (pokud není stanoveno jinak).

Parkování uvnitř nemocničních areálů je zpoplatněno. Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mají parkování v areálu nemocnic zdarma (obsluha vrátnice může vyžádat předložení průkazu).

 

Pardubická nemocnice

UPOZORNĚNÍ: V areálu nemocnice probíhají stavební práce. Při pohybu v nemocničním areálu dbejte opatrnosti a sledujte informační značení. Více informací naleznete zde.


Kde je možné zaparkovat?

 • Uvnitř areálu Pardubické nemocnice, a to na základě uhrazení parkovacího poplatku.

Kudy vjet do areálu Pardubické nemocnice?

 • Spodní vrátnicí v pracovních dnech od 6.00 do 20.00 hodin a ve dnech pracovního klidu od 7.00 do 20.00 hodin.
 • Hlavní vrátnicí z ulice Kyjevská od 20.00 do 6.00 hodin ve všedních dnech a od 20.00 do 7.00 hodin ve dnech pracovního klidu. Mimo tyto hodiny slouží hlavní vrátnice pro vjezd sanitních vozidel a složek Integrovaného záchranného systému.

Kde a jak uhradit parkovací poplatek?

Řidič si odebere lístek po stisknutí zeleného tlačítka na vjezdu u spodní vrátnice. Před výjezdem je třeba načíst z lístku na jedné ze dvou automatických pokladen čárový kód a zaplatit (úhrada je možná i platební kartou – kontaktně i bezkontaktně). Pokladny se nacházejí v areálu nemocnice u hlavní vrátnice vedle prodejny zdravotnických potřeb a u spodní vrátnice vedle budovy patologie. Po zaplacení parkovného je 15 minut na výjezd z areálu nemocnice. Při ztrátě lístku je účtována pokuta ve výši 1000 Kč.

Zdravotně postiženým osobám je povolen bezplatný výjezd z areálu nemocnice po předložení platného průkazu ZTP nebo ZTP-P.

Ceny parkování:

 • první půlhodina zdarma
 • druhá započatá půlhodina 20 Kč
 • třetí a každá další započatá půlhodina 30 Kč

Pro zákazníky lékárny pro veřejnost v areálu nemocnice je prodloužena doba na parkování zdarma z původních 30 na 90 minut. Při nákupu je nutné nechat si potvrdit parkovací lístek.

 

Chrudimská nemocnice

Kde je možné zaparkovat?

 • Na parkovišti před lékárnou Chrudimské nemocnice (bezplatné veřejné parkoviště města Chrudim). 
 • Uvnitř areálu Chrudimské nemocnice na parkovišti podél ulice Vlčnovská, a to na základě uhrazení parkovacího poplatku. 

Kudy vjet do areálu Chrudimské nemocnice?

 • Zadní vrátnicí z ulice směrem na Vlčnov
 • Vjezdy z ulice Václavská slouží pouze sanitním vozidlům (ZZS, DZS), držitelům průkazu ZTP a ZTP/P a vozidlům HZS.

Kde a jak uhradit parkovací poplatek?

Lístek, který si řidič odebral při vjezdu do areálu, je před výjezdem nutné načíst v parkovacím automatu, který se nachází u výjezdu z parkoviště (zhruba 20 metrů od závory zadní vrátnice). Na výjezd z parkoviště je po uhrazení poplatku 15 minut. Při ztrátě lístků je účtována pokuta ve výši 500 Kč.

Ceny parkování:

 • první půlhodina zdarma
 • každá započatá hodina 30 Kč
 • celodenní parkovné 200 Kč

 

Orlickoústecká nemocnice

 Kde je možné parkovat?

 • Na parkovišti před nemocnicí (na základě uhrazení poplatku dle tarifu města Ústí nad Orlicí).
 • Uvnitř areálu Orlickoústecké nemocnice, a to na základě uhrazení parkovacího poplatku.

Kudy vjet do areálu Orlickoústecké nemocnice?

 • Pro vjezd pacientů je určen prostor vpravo od původního vjezdu (vrátnice s nepřetržitým provozem). Vjezd je řízen automatickým parkovacím systémem se závorami.
 • Vjezd vrátnicí je určen pouze pro sanitní vozidla (ZZS, DZS) a držitelům průkazu ZTP a ZTP/P. Pro výjezd takového vozidla je určen opět prostor u vrátnice. UPOZORNĚNÍ: V případě vjezdu vozidla s osobou vlastnící průkaz ZTP nebo ZTP/P prostorem automatického parkovacího systému se závorami s parkovacím lístkem bude vjezd zpoplatněn, protože výjezd je nutno provést prostorem výjezdu automatického parkovacího systému.

Kde a jak uhradit parkovací poplatek?

Lístek odebraný při vjezdu z automatu u závory je nutné při opouštění areálu načíst v automatické pokladně umístěné před výjezdem. Na výjezd z parkoviště je po uhrazení poplatku 15 minut. Při ztrátě lístků je účtována pokuta ve výši 500 Kč.

Ceny parkování:

 •  první půlhodina zdarma
 • každá další započatá hodina 20 Kč
 • celodenní parkování 200 Kč

 

Litomyšlská nemocnice

Kde je možné zaparkovat?

 • Na parkovišti před nemocnicí (bezplatné veřejné parkoviště města Litomyšl).
 • Uvnitř areálu Litomyšlské nemocnice, a to na základě uhrazení parkovacího poplatku

Kudy vjet do areálu Litomyšlské nemocnice?

 • Hlavní vrátnicí z ulice J. E. Purkyně (vrátnice s nepřetržitým provozem), která je určená pro pacienty, sanitní vozidla (ZZS, DZS) i držitele průkazu ZTP a ZTP/P.

Kde a jak uhradit parkovací poplatek?

Lístek, který si řidič odebral při vjezdu do areálu, je před výjezdem nutné načíst v parkovacím automatu, který se nachází u hlavní vrátnice. Při ztrátě lístků je účtována pokuta ve výši 500 Kč.

Ceny parkování:

 • první půlhodina zdarma
 • každá další započatá hodina 20 Kč
 • celodenní parkování 150 Kč

 

Svitavská nemocnice

Kde je možné zaparkovat?

 • Na parkovištích nacházejících se u nemocničního areálu v ulicích Kollárova a U Nemocnice (na základě uhrazení poplatku dle tarifu města Svitavy).
 • Na parkovišti U Stadionu (bezplatné veřejné parkoviště města Svitavy).
 • Na veřejných bezplatných parkovištích v ulici U Stadionu.
 • Parkoviště uvnitř areálu Svitavské nemocnice je určeno pro zásobování a zaměstnance, vjezd je umožněn pouze s vjezdovou kartou.