Duchovní péči nabízíme v Nemocnicích Pardubického kraje všem pacientům, jejich blízkým i zdravotníkům bez ohledu na církevní příslušnost a náboženství. Duchovní služba se řídí přáním toho, komu je poskytována a bere ohled na jeho/její lidskou důstojnost a mravní integritu.

Duchovní církve, které v dané oblasti působí, mají ve své činnosti zahrnutou péči o nemocné. Rádi navštíví na požádání pacienty v nemocnicích i zdravotnický personál.

O návštěvu duchovního můžete požádat ošetřující personál nebo koordinátora.

Pardubická nemocnice

 • Duchovní služby v Pardubické nemocnici zajišťuje nemocniční kaplan Mgr. Marian Kurylo (e-mail m.kurylo@nempk.cz, tel. 720 820 974).
 • Bližší informace o duchovních službách v nemocnici podá ošetřující personál.
 • Pro pacienty, příbuzné i personál se konají každý měsíc bohoslužby v Centru duchovní péče OÁZA, které se nachází v 1. patře budovy č. 13 (hlavní vrátnice). 

Chrudimská nemocnice

 • Duchovní služby v Chrudimské nemocnici zajišťuje nemocniční kaplan Mgr. Marian Kurylo (e-mail m.kurylo@nempk.cz, tel. 720 820 974).
 • Informace o duchovních službách v nemocnici podá ošetřující personál.
 • Pro pacienty, příbuzné i personál se konají každý měsíc bohoslužby v salonku u jídelny nemocnice.

Orlickoústecká nemocnice

 • Duchovní služby v Orlickoústecké nemocnici zajišťuje nemocniční kaplan Mgr., Bc. Martin Suchomel, DiS. (tel. 777 596 932).
 • Podrobné informace k duchovním službám a kontakty naleznete zde.
 • Informace o duchovních službách v nemocnici podá také ošetřující personál.

Litomyšlská nemocnice

 • Duchovní služby v Litomyšlské nemocnici zajišťuje nemocniční kaplan Ing. Jiří Fiala (tel. 724 110 457).
 • Informace o duchovních službách v nemocnici podá také ošetřující personál.
 • Zajistíme i zprostředkování kontaktu na katolické kněze a duchovní jiných křesťanských církví registrovaných v ČR podle přání nemocného.
 • Více o službě nemocničních kaplanů naleznete i na webových stránkách kaplanských asociací www.nemocnicnikaplan.cz a kaplan-nemocnice.cz.

Svitavská nemocnice

 • Informace o duchovních službách v nemocnici podá ošetřující personál.
 • Duchovní služby ve Svitavské nemocnici, péči o existenciální, duchovní a náboženské potřeby poskytuje nebo zprostředkovává nemocniční kaplanka Mgr. Jaroslava Hrdličková, tel. +420 731 405 517.
Linka spirituální podpory

Asociace nemocničních kaplanů uvedla do provozu novou Linku spirituální podpory, která je k dispozici na čísle +420 722 954 361 každý den od 7.00 do 22.00 hodin. Více informací naleznete v letáku a na webových stránkách asociace.