Dotazník spokojenosti pacientů

Vážení pacienti,

naším přáním je poskytovat vám co nejkvalitnější služby. Spokojenost našich pacientů dlouhodobě sledujeme prostřednictvím průzkumu ve všech pěti Nemocnicích Pardubického kraje. Vaši zpětnou vazbu na poskytnutou péči a služby nám můžete předat prostřednictvím anonymního dotazníku, který najdete na této stránce. Při jeho vyplňování vyberte prosím vždy pouze jednu odpověď, která se nejvíce blíží vašemu názoru, a vyznačte ji do příslušného okénka. Dotazník vám poskytuje i prostor pro volné odpovědi, kde uvítáme všechny vaše postřehy a náměty. Dotazník je možné vyplnit pouze písemně, (ke stažení ve spodní části stránky). Po vyplnění jej můžete odevzdat v příslušné nemocnici do označené schránky nebo zaslat poštou na adresu nemocnice.

Vaše podněty nám pomohou zlepšit poskytovanou péči, proto vám děkujeme za váš čas, který vyplnění dotazníku věnujete.