Dobrovolnická služba

Co to je dobrovolnická služba Nemocnice Pardubického kraje?

Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost ve prospěch druhých, kterou poskytují občané bez nároku na finanční odměnu. Dobrovolník věnuje část svého času a energie do činnosti, která je časově a obsahově vymezena. Z dobrovolné činnosti má přínos nejen její příjemce, ale i dobrovolník, kterému přináší nové přátelské vztahy, nové zkušenosti a dovednosti.

Dobrovolníci v nemocnici vykonávají činnosti, při kterých dělají společnost pacientům. V případě probíhajícího zákazu návštěv (např. z důvodu chřipkové epidemie, pandemie covid-19 atd.) tato forma dobrovolnictví bohužel není možná. S ohledem na legislativu nemohou dobrovolníci vykonávat činnosti spojené s ošetřováním pacientů, dobrovolníky bez zdravotnického vzdělání můžeme ve zdravotnické části využít pouze v omezených činnostech, jako dělníky ve zdravotnictví. Pokud byste chtěli pomoci v technickém zázemí nemocnice (sklad, kuchyně, prádelna atd.), neváhejte se obrátit na koordinátory nemocnic nebo přímo na dobrovolnická centra.

Kdo může být dobrovolník?

Dobrovolník je osoba starší 15 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby na území ČR. Horní věková hranice není omezena. Dobrovolnickou činnost mohou vykonávat studenti, handicapovaní, lidé se základním vzděláním, lidé s vysokoškolským vzděláním, ženy na mateřské dovolené, lidé v důchodovém věku. Zkrátka kdokoliv, kdo má chuť a možnost věnovat část svého volného času prospěšné činnosti.

Kde v nemocnici probíhá dobrovolnická služba?

Během hospitalizace pacientům nabízíme možnost využití dobrovolnického programu na různých odděleních našich nemocnic, především na interních odděleních, dětských oddělení a v léčebnách dlouhodobě nemocných podle domluvy s koordinátorem dobrovolnické služby v dané lokalitě.

Čím se dobrovolník při svých aktivitách řídí?

 • Kodexem dobrovolníka.
 • Dobrovolník je povinen dodržet povinnou mlčenlivost vztahující se ke všem skutečnostem, se kterými se při výkonu dobrovolnické služby setká.
 • Odborným garantem dobrovolnické služby v nemocnicích je náměstek ošetřovatelské péče ve spolupráci s koordinátorem dobrovolnické služby, kteří na jednotlivých pracovištích činnost řídí ve spolupráci s našimi zdravotníky.
 • Dobrovolníci obvykle přicházejí do nemocnic na základě spolupráce s tzv. dobrovolnickým centrem, které je pro tuto činnost akreditováno. S dobrovolnickým centrem podepisuje dobrovolník smlouvu o dobrovolnické činnosti.
 • V rámci této činnosti se dobrovolníci účastní vstupního školení a dalších vzájemných setkání.
 • Pro vykonávanou činnost je dobrovolník pojištěn pro případ vzniku újmy na zdraví pacienta i zdraví svého a pro případ materiální škody.

Co patří k dobrovolnické činnosti?

Dobrovolník může v mezích svých dovedností a schopností být pro pacienta vítaným návštěvníkem, společníkem a také pomocníkem. Základem dobrovolnické činnosti jsou individuální návštěvy, pravidelné a plánované skupinové aktivity nebo jednorázové aktivity. 

Co si pod tím můžete představit?

 • společnost osamělým pacientům a zdravotně postiženým,
 • doprovod na procházky po oddělení nebo v areálu nemocnice,
 • předčítání z knih, poslech hudby nebo čteného slova,
 • čtení denního tisku,
 • trénink paměti,
 • společenské hry a hudební aktivity,
 • výtvarné aktivity, pořádání výstav a vyrábění výzdob,
 • pořádání společných besídek, akcí v souvislosti s významnými dny a svátky,
 • canisterapie.

Co mi dobrovolnictví přinese?

Především dobrý pocit a pocit toho, že svůj volný čas věnuji někomu anebo něčemu, co má smysl. Optimální motivací dobrovolníkovy pomoci je podpora a pacientova psychická pohoda v přítomném okamžiku.

Co mám dělat, pokud se chci stát dobrovolníkem?

Odpovězte si na tyto základní otázky:

 1. Je mi více jak 15 let?
 2. Mám chuť si něco nového vyzkoušet a něco se naučit?
 3. Chci část svého času a energie věnovat někomu či něčemu potřebnému?
 4. Chci být součástí nemocničního týmu?
 5. Jsem člověk zodpovědný, je na mě spoleh?
 6. Plním úkoly, ke kterým jsem se zavázal/a?
 7. Nezneužívám projevené důvěry?
 8. Respektuji ostatní, své možnosti, své hranice?
 9. Chci se stát dobrovolníkem?

Pokud zvažujete zahájení dobrovolnické činnosti, kontaktujte naše koordinátory dobrovolnické služby Nemocnice Pardubického kraje:

Kontakty na dobrovolnická centra:

Pardubice:
Dobrovolnické centrum Pardubice  o. s.
Štolbova 2665, 530 02 Pardubice 
Kontakt: Ing. Lenka Mikolášková, 728 679 668, lenka.mikolaskova@email.cz

Chrudim:
Farní charita Chrudim
Školní nám. 56, Chrudim
Kontakt: Ing. Ivana Blehová, 730 595 775,  ivana.blehova@cr.hk.caritas.cz

Svitavy:
Dobrovolnické centrum Krůček
Wolkerova alej 92, Svitavy
Kontakt: Mgr. Anděla Buchtová, 737 713 316, dobrovolnickecentrum@kruceksvitavy.cz

Litomyšl:
Farní charita Litomyšl
Bělidla 392, Litomyšl
Kontakt: Ing. Veronika Peterková, 733 741 091, dobrovolnik@lit.cz

Ústí nad Orlicí:
Dobrovolnické centrum Světlo
Čs. Armády 1076, Ústí nad Orlicí (v areálu nemocnice)
Kontakt: Jana Svojanovská, 602 150 304, jana.svojanovska@uo.hospital.cz