XXI. celostátní kongres České společnosti pro léčbu rány s mezinárodní účastí

Česká společnost pro léčbu rány pořádá ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Nemocnice Pardubického kraje, a. s. – Pardubickou nemocnicí, XXI. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: Nehojicí se rány v kontextu systémových změn ve zdravotnictví.

26.-27.
leden 2023
08:00 hod.

místo konání

Univerzita Pardubice

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom Vás pozvali k účasti na tradičním XXI. celostátním kongresu České společnosti pro léčbu rány s mezinárodní účastí, který se koná v Pardubicích v prostorách Univerzity Pardubice.

Cílem této multidisciplinární odborné akce je představení péče o pacienta s ránou napříč zdravotnickým systémem. Téma letošního ročníku je „Nehojicí se rány v kontextu systémových změn ve zdravotnictví“.

Odborný program konference bude sestaven jak z vyzvaných, tak i z přihlášených sdělení. V plánu je i panelová diskuze na téma „Aktuální trendy v právu, legislativě a kompetencích“.

Využijeme také jedinečné příležitosti účasti nově zvolené předsedkyně EPUAP prof. Pokorné, abychom se v bloku věnovaném dekubitům seznámili s posledními trendy a doporučenými postupy v jejich léčbě. Jako tradičně se budeme zabývat problematikou a novými poznatky v léčbě diabetické nohy, onkologických ran a využití nových technologií v péči o nemocné s ránou. 

Podtémata

 • aktuální trendy v právu, legislativě a kompetencích
 • nové poznatky v léčbě diabetické nohy
 • sekce mladých výzkumníků a kliniků v péči o rány
 • komplexní péče u stavů komplikujících nehojicí se rány (flebologie, lymfologie, kompresivní bandáže etc.)
 • rány v onkologii
 • péče o pacienta s ránou napříč zdravotnickým systémem (domácí péče, akutní lůžková péče, paliativní péče)
 • požadavky na komplexní péči o kůži v okolí rány (macerace, hyperkeratóza)

Důležité termíny

 • Registrace k aktivní účasti (zaslání abstraktu): do 10. prosince 2022
 • Oznámení o přijetí do programu: 20. prosince 2022
 • Registrace se sníženým registračním poplatkem: do 6. ledna 2023
 • Kongres: 26.–27. ledna 2023

Více informací o kongresu je k dispozici zde