Workshop pro odborníky – nová metoda operací karcinomu rekta

Chirurgická klinika Pardubické nemocnice a společnost Olympus Czech Group si vás dovolují pozvat na klinický workshop TaTME při resekci karcinomu nízkého a středního rekta ve dnech 27.–28. ledna 2022.

27.-28.
leden 2022
11:45 hod.

místo konání

Nemocnice Pardubického kraje, Kyjevská 44

Workshop seznámí účastníky s novou metodou operací karcinomu rekta, účastníci budou informováni o výhodách i nevýhodách této metody a také o možnostech technického vybavení určeného k tomuto výkonu. Kurz umožňuje přímý kontakt s operatérem a interakci během výkonů s možností podrobného vysvětlení jednotlivých fází výkonu.

Kurz je určen maximálně pro 5 účastníků. 

Více informací naleznete v tomto souboru.