Spolek lékařů ČLS JEP

Spolek lékařů v Pardubicích ČLS JEP si vás dovoluje pozvat na večerní přednášku dne 19. 05. 2022.

19.
květen 2022
16:30 hod.

místo konání

Pardubická nemocnice

19. 05. 2022 – Přednáškový večer 

Více informací o Spolku lékařů v Pardubicích ČLS JEP naleznete zde.

Infekční

MUDr. Lukáš Chovanec: Sledování kvality života u pacientů pro prodělané klíšťové meningoencefalitidě – soubor pacientů

Traumatologie

MUDr. Martin Podlas, MUDr. Martin Pompach, Ph.D.: Transpozice šlachy – metoda volby u ruptury m.extensor pollicis longus

ORL

MUDr. Peter Razzouk: Poruchy chuti u onkologických pacientů po léčbě nádorů hlavy a krku

Oční

MUDr. Eduard Strapatý, MUDr. Eva Klofáčová: Tersonův syndrom – operační léčba očních komplikací subarachnoidálního krvácení (kazuistika)