Seminář: Léčba bolesti dle EBM

20.
leden 2022
15:30 hod.

místo konání

videokoneference

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Nemocnice Pardubického kraje, a. s., Pardubické nemocnice, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové zvou na seminář s názvem Léčba bolesti dle EBM.

Seminář se uskuteční formou videokonference.

Program:

1. Kozák J.: Aktuální pohled na farmakoterapii akutní bolesti
2. Michálek R.: Není bolest jako bolest
3. Reva D., Michálek R.: Průlomová bolest
4. Madurkayová L.: Využití léčebného konopí v medicíně
5. Krejzlová K., Vodička J.: Bolest v otologii
6. Zbořil A., Bártová I.: Jak hodnotit bolest v dětském věku?
7. Školoudík L.: Pooperační analgezie u dětí po ORL výkonech
8. Razzouk P., Kotulek M.: Bolest po výkonech v hltanu

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena 2 kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Pro účast na telekonferenci a evidenci kreditů za seminář je potřeba se předem přihlásit, proto prosíme zájemce o laskavou registraci do 19. 1. 2022 na adrese http://vzdelavaci-akce-orl.jdem.cz.

Podrobnosti naleznete v dokumentech ke stažení.