Biologická léčba v ORL

20.-21.
květen 2022
12:00 hod.

místo konání

Hotel Kraskov

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Nemocnice Pardubického kraje, Pardubická nemocnice, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Profesní a odborová Unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska a Česká asociace sester sekce ORL

připravují

společnou ORL konferenci Pardubického a Královéhradeckého kraje na téma

Biologická léčba v ORL

Konference se uskuteční od 20. do 21. května 2022 v Hotelu Kraskov, Třemošnice-Starý Dvůr.

Podrobné informace včetně harmonogramu i náležitostech k přihlášení naleznete níže v přiloženém souboru.