26. krajský karidologický seminář

Komplexní kardiovaskulární centrum Pardubice pořádá 26. krajský kardiologický seminář. Hlavním tématem bude plicní embolie.

18.
říjen 2023
14:00 hod.

místo konání

Hudební sál radnice Pardubice

kontakt

Kardiologické oddělení Pardubická nemocnice

Program:

14.00–15.00 hodin:

  • J. Vondrák (Pardubice): Plicní embolie – diagnostika a riziková stratifikace
  • L. Ungermann (Pardubice): CT angiografie plicnice
  • K. Bláha (Pardubice): Antikoagulační léčba plicní embolie

15.00–15.30 hodin:

  • přestávka

15.30–16.30 hodin:

  • R. Malý (Hradec Králové): Ambulantní léčba plicní embolie
  • M. Plíva (Pardubice): Trombolytická léčba plicní embolie
  • kazuistiky

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Je ohodnocena 2 kredity. Registrační číslo akce je 112490.