Studentům vycházíme vstříc při přípravě jejich bakalářských, magisterských nebo disertačních prací s přihlédnutím k aktuálním možnostem.

V případě provádění průzkumného šetření nebo výzkumu v Nemocnici Pardubického kraje v rámci bakalářské, magisterské nebo disertační práce musí student:

  • před zahájením šetření odevzdat vyplněný formulář na úsek personálního ředitele / náměstkyni ošetřovatelské péče příslušné nemocnice ke schválení,
  • přílohou dodat dotazník a tezi práce.

V případě provádění výzkumu napříč NPK pro NLZP bude žádost schvalovat manažerka ošetřovatelské péče.