Veřejné zakázky

Nemocnice Pardubického kraje, a. s., je veřejným zadavatelem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto stránky nejsou profilem zadavatele ve smyslu § 28 odst. 1 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je společnost Nemocnice Pardubického kraje, a. s., jsou dostupné na níže uvedených webových odkazech:

Profil zadavatele
Profil zadavatele – předběžné tržní konzultace
Věstník veřejných zakázek