Stipendijní program pro akademický rok 2022/2023

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., vypisuje stipendijní program pro studenty zdravotnických oborů na vyšších odborných a vysokých školách pro akademický/školní rok 2022/2023.

Žádost o stipendium mohou podat studenti v níže uvedených oborech, kteří mají v době podání žádosti splněny všechny studijní povinnosti a uzavřený předchozí ročník:

  • všeobecná sestra
  • porodní asistentka
  • radiologický asistent
  • zdravotnický záchranář
  • fyzioterapeut
  • ergoterapeut
  • všeobecné lékařství
  • dětská sestra
  • farmaceutický asistent
  • ortoptista (po ukončeném 1. ročníku studia)

Podmínkou pro získání stipendia je podání žádosti o poskytnutí stipendia, uzavření smlouvy o poskytnutí stipendia se závazkem uzavření budoucí pracovní smlouvy s Nemocnicí Pardubického kraje, a.s., a to na dobu alespoň jednonásobku akademických ročníků, ve kterých pobírali studenti stipendium.

Každý student splňující podmínky stipendijního programu může podat pouze jednu žádost. Žádost o poskytnutí stipendia musí být doručena v obálce s viditelným označením „Stipendium“ na adresu Nemocnice Pardubického kraje, a. s., Odbor vzdělávání, Kyjevská 44, 532 03, Pardubice.

Žádosti o stipendium musí být doručeny včetně příloh nejpozději do 31. srpna 2022.


Kontaktními osobami pro stipendijní program jsou : Bc. Iva Šebková, tel. +420 466 011 142, e-mail: iva.sebkova@nempk.cz Lenka Abrahamová, tel. +420 466 011 148, e-mail: lenka.abrahamova@nempk.cz.


Fáze programu

Termín odevzdání žádostí studentů

31. 8. 2022

Výběr studentů a jejich oslovení

14. 10. 2022

Komplet smlouvy včetně potvrzení studia

31. 10. 2022

Vyplacení měsíční částky stipendia

15. 11. 2022